Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2021
Renata Šarjaková, 21. červenec 2021
Zápisy z jednání Antibyrokratické komise MZe v roce 2021

Zápisy z jednání konaných v roce 2021 včetně příloh.


Zápisy ze zasedání MV PRV 2014 - 2020
Renata Šarjaková, 21. červenec 2021
Zápisy ze zasedání MV PRV 2014 - 2020

Zápisy včetně příloh a podkladových materiálů k jednání, které byly zaslány/předloženy členům Monitorovacího výboru.


Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
Renata Šarjaková, 19. červenec 2021
Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 12. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti
Renata Šarjaková, 19. červenec 2021
Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

Dne 12. 7. 2021 byla aktualizována PŘÍRUČKA pro ŽADATELE k APLIKACI ČÍSELNÍKY a k APLIKACI pro přípravu DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH DOKLADŮ pro DOTAČNÍ PROGRAMY 8.F.c. a 8.F.d. v rámci NÁRODNÍCH DOTACÍ 2021.


Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže
Renata Šarjaková, 16. červenec 2021
Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže


DP P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami - doplnění hodnot plodin pro individuální posouzení škody
Renata Šarjaková, 16. červenec 2021
DP P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami - doplnění hodnot plodin pro individuální posouzení škody
DP P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami - doplnění hodnot plodin pro individuální posouzení škody

Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)
Renata Šarjaková, 14. červenec 2021
Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce PRV v souvislosti se střednědobým hodnocením (a přechodným obdobím)

Dne 13. 7. 2021 byla podepsána Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím (dále jen „Pravidla pro změny strategií“).


Podpořené projekty ve výzvě roku 2021 dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Renata Šarjaková, 14. červenec 2021
Podpořené projekty ve výzvě roku 2021 dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Podpořené projekty ve výzvě roku 2021 dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Ministerstvo zemědělství začalo přijímat žádosti o kompenzace za škody způsobené přírodní katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku
Renata Šarjaková, 14. červenec 2021
Ministerstvo zemědělství začalo přijímat žádosti o kompenzace za škody způsobené přírodní katastrofou na jižní Moravě a na Ústecku

Ministerstvo zemědělství (MZe) dnes začíná prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu přijímat žádosti o dotace na zmírnění škod způsobených přírodní katastrofou letos v červnu v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Poškození zemědělci a výrobci potravin a krmiv dostanou náhradu až do výše 100 % prokázaných škod. MZe jim celkem vyplatí až 1,5 miliardy korun.


Informace ke změně Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 - operace 4.1.1
Renata Šarjaková, 12. červenec 2021
Informace ke změně Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 - operace 4.1.1

Informace ke změně Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (12. kolo) zveřejněné dne 14. června 2021.