Renata Šarjaková, 4. květen 2021
Devátá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Devátá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání zahajuje 30. 4. 2021 IX. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Opatření 1 Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, operace 1.2.1 Informační akce), (12. kolo příjmu žádostí) Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Příjem žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů bude ukončen dne 31. 5. 2021.

Akreditace bude provedena v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č. j. 11169/2009-10000 o dalším vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů a podmínky doplnění do seznamu lektorů jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů probíhá průběžně.

Lhůta pro vyřízení žádosti o akreditaci vzdělávacího subjektu či žádosti o doplnění do  seznamu lektorů je 30 kalendářních dnů.

Žádosti o akreditaci vzdělávacího subjektu, či žádosti o doplnění do seznamu lektorů, zasílejte do datové schránky Ministerstva zemědělství nebo poštovní službou na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání 14150
Ing. Věra Reljićová 
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

V případě potřeby dalších informací ohledně akreditace vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů kontaktujte, prosím, Ing. Věru Reljićovou, e-mail: vera.reljicova@mze.cz, tel.: 221 812 756.

Podmínky akreditace vzdělávacích subjektů (DOCX, 27 KB)

Seznam vzdělávacích subjektů


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 300
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář