Renata Šarjaková, 24. srpen 2021
Publikační činnost AK ČR v r. 2020

Agrární komora České republiky organizuje pro zemědělce prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů a poradenských konzultací. Pro více informací pište na: selivanenko@akcr.cz

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Petr Zábranský
- Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté - Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-13-9

Ing. Radko Loučka, CSc. 
- Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru - Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-14-6

Ing. Radko Loučka, CSc.
- Vlci v české krajině - Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-15-3

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
- Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství - Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-16-0

František Velát, Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. 
- Česnek: odrůdy, agrotechnika, posklizňové zpracování a skladování - Publikace ke stažení
978-80-88351-17-7

Doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. 
- Krmiva, krmné směsi a technika krmení v intenzivních a zájmových chovech králíků - Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-18-4

Ing. Josef Králíček 
- Brambory, informace pro pěstitele - Publikace ke stažení
ISBN: 978-80-88351-19-1


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 484
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář