Renata Šarjaková, 14. červenec 2021
Stabilita produkce brambor postupy šetrnými k životnímu prostředí a hospodaření s vodou v půdě - Březová

Pozvánka na bramborářský seminář konaný dne 20. července 2021 v sále GAZEL centrum u administrativní budovy Březovské zemědělské, a. s., Březová (747 44 Březová 107, okres Opava)

Program: 9,30 – 12,30 hod.


9,00 – 9,30 Prezence
1. Zahájení, představení Březovské zemědělské a.s. - Ing. Roman Lichovník, ředitel BZ, a.s.
2. Současná situace v bramborářství, režim jakosti Q CZ, - organizace producentů a další aktivity ČBS - Ing. Josef Králíček, ČBS Havlíčkův Brod
3. Inovace půdoochranných opatření při pěstování brambor - Ing. Josef Králíček, ČBS Havlíčkův Brod, Ing. Petr Doležal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
4. Ochrana porostů brambor proti škodlivým činitelům - Ing. Ervín Hausvater, CSc., VÚB Havlíčkův Brod, Ing. Petr Doležal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
Diskuse, oběd


Prohlídka vzorků vybraných odrůd brambor


Vstup na seminář zdarma. Občerstvení zajištěno. Je nutné dodržovat platná proticovidová opatření.
Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu.
Tel.: 569 466 243, E-mail: cbshb@cbshb.cz.

Z důvodu zajištění obědů je nutno potvrdit účast do 16. července Tel.: Ing. Pavel Hellebrand 606 757 634, e-mail bzas@bzas.cz

Spolufinancováno v rámci projektu reg. č. 20/009/0121e/631/000001.
„Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému

Pozvánka ke stažení


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 420
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář