Renata Šarjaková, 16. březen 2021
Publikace o sociálním zemědělství/podnikání
Soubor čtyř přeložených zahraničích textů na téma sociální zemědělství/podnikání.

 

Publikace patřící do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.

Sociální zemědělství - sbírka příkladů dobré praxe v zemích Visegrádu

Publikace, kterou držíte v ruce, patří do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.
Rok vydání:    2021
ISBN:    978-80-7434-593-7

Hlavní část publikace je zaměřena na představení konkrétních příkladů sociálního zemědělství v zemích V4. Nejde o kompletní výčet možností, spíše o nastínění možností v prostředí, které je podmínkám ČR z pohledu historického vývoje v posledních zhruba sedmdesáti letech blízké. Smyslem je poskytnout inspiraci, příklady a v neposlední řadě kontakty těm, kteří sami sociální zemědělství rozvíjí, či rozvíjet chtějí a informace i „pohled zblízka“ těm, kteří se s ním jen chtějí více seznámit. Obojí je pro koncept sociálního zemědělství důležité a přispěje k jeho rozvoji.

Publikace


Nezletilí migranti bez doprovodu v sociálním zemědělství

Nezletilí migranti bez doprovodu v sociálním zemědělství

Publikace, kterou držíte v ruce, patří do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.
Rok vydání:    2021
ISBN:    978-80-7434-592-0

Tato publikace je součástí souboru textů, které vznikly překladem a doplněním vybraných zahraničních materiálů. Jejím cílem je napomoci rozvoji sociálního zemědělství v ČR, představit dílčí problematiky (v tuzemské literatuře zatím ne příliš prezentované) a inspirativní příklady z praxe u nás i v zahraničí.

Zpracovaný materiál by měl také ukázat význam mimoprodukčních funkcí zemědělských farem, které by v našem venkovském prostředí mohly přispět ke zkvalitňování života zranitelných skupin obyvatelstva.

Publikace (PDF, 2 MB)


"Ruce od hlíny" aneb průvodce pěstováním rostlin a chovem zvířat ve školách


Publikace, kterou držíte v ruce, patří do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.
Rok vydání:    2021
ISBN:    978-80-7434-594-4

Tato publikace je součástí souboru textů, které vznikly překladem a doplněním vybraných zahraničních materiálů. Jejím cílem je napomoci rozvoji sociálního zemědělství/podnikání, představit dílčí problematiky v našem jazyce a obohatit ho o problémy v literatuře zatím méně rozebrané. Téma odkazuje i na možnosti propojení s různými dotačními tituly (například s Programem rozvoje venkova). Upozorňuje na zahraniční ekvivalenty, coby významné nástroje rozvoje zemědělství a venkovského prostoru, včetně složek spadajících do konceptu sociálního zemědělství.

Publikace (PDF, 2 MBÚčinky sociálních farem - vědecký výzkum o přínosech sociálních farem pro klienty

Účinky sociálních farem - vědecký výzkum o přínosech sociálních farem pro klienty
Publikace, kterou držíte v ruce, patří do souboru celkem čtyř zahraničních textů, které byly vybrány k překladu do češtiny z široké škály zahraniční literatury a které z různých aspektů pojednávají o sociálním zemědělství/podnikání.
Rok vydání:    2021
ISBN:    978-80-7434-591-3
Tato publikace je součástí souboru textů, které vznikly překladem a doplněním vybraných zahraničních materiálů. Jejím cílem je napomoci rozvoji sociálního zemědělství v ČR, představit dílčí problematiky (v tuzemské literatuře zatím ne příliš prezentované) a inspirativní příklady z praxe u nás i v zahraničí.
Zpracovaný materiál by měl také ukázat význam mimoprodukčních funkcí zemědělských farem, které by v našem venkovském prostředí mohly přispět ke zkvalitňování života zranitelných skupin obyvatelstva.


Publikace (PDF, 2 MB)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 300
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář