Renata Šarjaková, 13. listopad 2020
Ediční plán vzdělávacích a odborných publikací AK ČR pro r. 2020

Agrární komora pro vás připravuje tyto publikace:

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Petr Zábranský
- Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté
ISBN: 978-80-88351-13-9

Ing. Radko Loučka, CSc. 
- Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru
ISBN: 978-80-88351-14-6

Ing. Radko Loučka, CSc.
- Vlci v české krajině
ISBN: 978-80-88351-15-3

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
- Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství
ISBN: 978-80-88351-16-0

František Velát, Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. 
- Česnek: odrůdy, agrotechnika, posklizňové zpracování a skladování
978-80-88351-17-7

Doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. 
- Krmiva, krmné směsi a technika krmení v intenzivních a zájmových chovech králíků 
ISBN: 978-80-88351-18-4

Ing. Josef Králíček 
- Brambory, informace pro pěstitele 
ISBN: 978-80-88351-19-1

Pro více informací pište na: stejnarova@akcr.cz


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 072
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář