Renata Šarjaková, 22. květen 2020
Dve stratégie „Z farmy na vidličku“ a Biodiverzita uzreli svetlo sveta

Vážení členovia,

dne 20. mája 2020, bola Európskou komisiou oficiálne predstavená stratégia „Z farmy na vidličku“, ktorá sa na základe anglického názvu uvádza ja ako F2F stratégia (Farm to Fork Strategy) a stratégia pre biodiverzitu (EU Biodiversity Strategy for 2030). Komisia predstavila obidve stratégie na tlačovej konferencii.

V prílohe sú zaradené obidve stratégie, ktoré sú zatiaľ dostupné v anglickom jazyku, nie však v českom či slovenskom jazyku. Obidve stratégie budú mať vplyv na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. K obdivom dokumentom pripravuje Agrárna komora Českej republiky stanovisko a zároveň na stanovisku pracuje aj Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý je poradným orgánom európskym inštitúciám, teda Komisii, Rade a Parlamentu.


Skrátené preložené verzie obidvoch dokumentov budú zverejnené na našej stránke, aby ste mali možnosť oboznámiť sa s návrhmi Európskej komisie. Agrárna komora ČR samostatne, ale aj ako člen Konzorcia bude presadzovať záujmy Vás, poľnohospodárov a potravinárov, členov, na všetkých jednaniach doma, ale aj v Bruseli. Momentálne sme v kontakte s europoslancami rôznych štátov, ale aj členmi významných európskych organizácií a inštitúcií keďže zatiaľ neboli možné osobné stretnutia so zástupcami európskych inštitúcií v Bruseli.


O ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná riaditeľka pre SPP, AK ČR

EU Biodiversity Strategy for 2030 ke stažení

A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system ke stažení


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 497
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář