Renata Šarjaková, 16. duben 2020
Obousměrná elektronická komunikace – informace se SZIF

Na základě novely zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1. 2020, došlo k zavedení obousměrné elektronické komunikace mezi žadateli o dotace a SZIF prostřednictvím Portálu farmáře.

Tato novela byla připravena v roce 2019 z důvodu lepší elektronické komunikace mezi žadatelem a SZIF prostřednictvím Portálu farmáře. V minulosti žadatelé mohli podávat žádosti a činit další úkony vůči SZIF elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře. SZIF však musel doručovat rozhodnutí a další úkony v těchto řízeních buď do datové schránky anebo v listinné podobě poštou.


U všech žádostí podaných elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře budou všechny úkony SZIF, včetně rozhodnutí, doručovány elektronicky na Portál farmáře. Takto se již postupovalo u projektových opatření PRV. Prakticky to znamená, že od 1.1.2020 u zemědělských národních dotací a rovněž u Jednotné žádosti 2020 budou všechny úkony SZIF elektronicky. Právě změna v doručování u Jednotné žádosti v roce 2020 bude významná. SZIF proto připravuje informační kampaň pro žadatele, aby přijaté řešení bylo efektivní a co nejméně administrativně zatěžující pro všechny strany. Stejný přístup bude uplatňován u již probíhající elektronické komunikace u zemědělských národních dotací a projektových opatření PRV. U již podaných žádostí prostřednictvím Portálu farmáře doručuje SZIF rozhodnutí a další dokumenty prioritně na Portál farmáře, a to i pokud má žadatel datovou schránku. Stejný přístup bude SZIF uplatňovat i u Jednotné žádosti 2020. Portál farmáře se tak stává hlavním komunikačním kanálem se SZIF při administraci opatření SZP a národních dotací.

Zpracovala: Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 550
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář