Renata Šarjaková, 23. říjen 2018
Upozornění na příjem žádostí

Upozornění na příjem žádostí

 

Od pondělí 22.10.2018 přijímají místně příslušná oddělení SZIF   

 

ŽÁDOSTI  o dotaci na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách
ke krmným účelům v roce 2018 - Dotační program S.1.2.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 117