Podpora odbytovým organizacím v zemědělství
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Podpora odbytovým organizacím v zemědělství

Program ODBYTOVÁ ORGANIZACE

Cílem programu je podpořit vybudování a rozvoj odbytových organizací.


Program zemědělec
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program zemědělec

Program zemědělec

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů a usnadnit investiční obnovu lesa.


Program zpracovatel
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program zpracovatel

Program zpracovatel

Jako druhý program investiční podmory v zemědělství, jehož cílem je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací.


Investiční programy podpory v zemědělství
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Investiční programy podpory v zemědělství

Investiční programy

C.2. INVESTIČNÍ PROGRAMY

Programy Podpory podnikání zaměřené na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů.


Brikety ze zemědělského odpadu
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Brikety ze zemědělského odpadu
Brikety ze zemědělského odpadu
 
Využívání netradičních zdrojů energie ze zemědělství - slámy, dřevěných pilin a dalších produktů, jejich lisování do briket.
 

Kvasinky ve výživě zvířat
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Kvasinky ve výživě zvířat

Větší zapojení kvasinek do výživy zvířat

Kvasinky mají nejenom příznivý vliv na průběh trávení u zvířat, ale také pomáhají optimalizovat funkce imunitního systému.
Vědci pokračují v prezentaci narůstajícího významu produktů z kvasničných kultur ve výživě býků, dojnic, prasat, drůbeže.
 

Vlastnické vztahy k půdě v EU
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Vlastnické vztahy k půdě v EU
Vlastnické vztahy k půdě v nových členských státech EU
 
V nových členských státech EU je málo rozvinutý trh se zemědělskou půdou a velká část zemědělské půdy obdělávané zemědělskými podniky se pronajímá. Podle Eurostatu je největší podíl pronajaté půdy na Slovensku a v Česku. Podíl pronajaté půdy je nejvyšší v největších podnicích
 

VITAMINS 2006
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
VITAMINS 2006

VITAMINS 2006

Informace z jednání 6. mezinárodní konference " Vitamins - Health Ingredients Metabolism Analysis ", která se v měsíci září uskutečnila v na Univerzitě v Pardubicích, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.


Informace SZIF
Ing. Martin Odstrčil, 24. říjen 2006
Informace SZIF
Předpoklad vydávání rozhodnutí u hlavních dotačních titulů za rok 2006.

Kontrola vlastních krav
Renata Šarjaková, 18. říjen 2006
Kontrola vlastních krav

Každý kdo chce, si může najít a zkontrolovat " svou krávu"

Jak to udělat, aby se spotřebitele masných výrobků nenapálili z toho co vlastně nakupují. informuje tento článek s udáním cest jak zízkat potřebné informace k nákupu hovězího masa.