Všichni máme jít do háje a premiér tím pádem asi do pekla !
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Všichni máme jít do háje a premiér tím pádem asi do pekla !

Zemědělci běžte do háje !

Informace z APIC CZ.


Zemědělci běžte do háje
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Zemědělci běžte do háje

Zemědělci běžte do háje

Srdečný pozdrav nám všem od premiéra Topolánka !!


Ekologické výukové programy
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Ekologické výukové programy

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Informace ze sdružení TEREZA k rozšíření nabídky ekologických výukových programů.


Program Vyrovnání úrokového zatížení
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program Vyrovnání úrokového zatížení

Program Vyrovnání úrokového zatížení

Cílem tohoto programu je vyrovnat rozdíl úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zemědělství ve srovnání s ostatními odvětvími ekonomiky.


Program MLÁDÍ
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program MLÁDÍ

Program MLÁDÍ

Cílem programu je usnadnit zahájení a rozvoj zemědělské výroby na bázi rodinných subjektů pro mladé podnikatele a mladé rodiny do 40.let věku.


Program Půda
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program Půda

Program Půda

Cílem programu je podpořit nákup nestátní zemědělské půdy, včetně trvalých porostů, za účelem hospodaření na této půdě.


Program HYGIENA
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program HYGIENA

Program HYGIENA

Cílem tohoto programu je zajištění veterinárních podmínek provozů, zpracovávajících živočišné a rostlinné produkty tak, aby tyto provozy odpovídaly příslušným hygienickým a veterinárním předpisům v ČR a EU.


Podpora odbytovým organizacím v zemědělství
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Podpora odbytovým organizacím v zemědělství

Program ODBYTOVÁ ORGANIZACE

Cílem programu je podpořit vybudování a rozvoj odbytových organizací.


Program zemědělec
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program zemědělec

Program zemědělec

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů a usnadnit investiční obnovu lesa.


Program zpracovatel
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Program zpracovatel

Program zpracovatel

Jako druhý program investiční podmory v zemědělství, jehož cílem je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací.