Kvasinky ve výživě zvířat
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Kvasinky ve výživě zvířat

Větší zapojení kvasinek do výživy zvířat

Kvasinky mají nejenom příznivý vliv na průběh trávení u zvířat, ale také pomáhají optimalizovat funkce imunitního systému.
Vědci pokračují v prezentaci narůstajícího významu produktů z kvasničných kultur ve výživě býků, dojnic, prasat, drůbeže.
 

Vlastnické vztahy k půdě v EU
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Vlastnické vztahy k půdě v EU
Vlastnické vztahy k půdě v nových členských státech EU
 
V nových členských státech EU je málo rozvinutý trh se zemědělskou půdou a velká část zemědělské půdy obdělávané zemědělskými podniky se pronajímá. Podle Eurostatu je největší podíl pronajaté půdy na Slovensku a v Česku. Podíl pronajaté půdy je nejvyšší v největších podnicích
 

VITAMINS 2006
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
VITAMINS 2006

VITAMINS 2006

Informace z jednání 6. mezinárodní konference " Vitamins - Health Ingredients Metabolism Analysis ", která se v měsíci září uskutečnila v na Univerzitě v Pardubicích, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.


Informace SZIF
Ing. Martin Odstrčil, 24. říjen 2006
Informace SZIF
Předpoklad vydávání rozhodnutí u hlavních dotačních titulů za rok 2006.

Kontrola vlastních krav
Renata Šarjaková, 18. říjen 2006
Kontrola vlastních krav

Každý kdo chce, si může najít a zkontrolovat " svou krávu"

Jak to udělat, aby se spotřebitele masných výrobků nenapálili z toho co vlastně nakupují. informuje tento článek s udáním cest jak zízkat potřebné informace k nákupu hovězího masa.


Boom kukuřice pro výrobu bioplynu
Renata Šarjaková, 27. září 2006
Boom kukuřice pro výrobu bioplynu
Pěstitelské plochy kukuřice pro výboru bioplynu v Německu se proti loňskému roku téměř zdvojnásobily.

Produkční kvóty a podvojné účetnictví
Renata Šarjaková, 27. září 2006
Produkční kvóty a podvojné účetnictví
Vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění upravuje mimo jiné i způsob účtování preferenčních limitů u podnikatelů účtujících v soustavě podvojného účetnictví.

Žádost o dotaci
Renata Šarjaková, 26. září 2006
Žádost o dotaci
Žádost o dotaci budou moci postižení drůbežáři podávat nejspíš jen do 15. října

Plány na zdanění řepkového oleje a bionafty
Renata Šarjaková, 25. září 2006
Plány na zdanění řepkového oleje a bionafty
Plány na zdanění řepkového oleje a bionafty ochromují trh
V polovině dubna byly ceny řepky na burze Euronext v Paříži opět mírně nižší. Dnes na základě informací z Německa tak spekulují na stabilní, možná i zvyšující se hladinu cen v době sklizně.

Lidé mohou opět žádat o dotace na podporu obnovitelných zdrojů
Renata Šarjaková, 19. září 2006
Lidé mohou opět žádat o dotace na podporu obnovitelných zdrojů

Lidé mohou opět žádat o dotace na podporu obnovitelných zdrojů