Brikety ze zemědělského odpadu
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Brikety ze zemědělského odpadu
Brikety ze zemědělského odpadu
 
Využívání netradičních zdrojů energie ze zemědělství - slámy, dřevěných pilin a dalších produktů, jejich lisování do briket.
 

Kvasinky ve výživě zvířat
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Kvasinky ve výživě zvířat

Větší zapojení kvasinek do výživy zvířat

Kvasinky mají nejenom příznivý vliv na průběh trávení u zvířat, ale také pomáhají optimalizovat funkce imunitního systému.
Vědci pokračují v prezentaci narůstajícího významu produktů z kvasničných kultur ve výživě býků, dojnic, prasat, drůbeže.
 

Vlastnické vztahy k půdě v EU
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
Vlastnické vztahy k půdě v EU
Vlastnické vztahy k půdě v nových členských státech EU
 
V nových členských státech EU je málo rozvinutý trh se zemědělskou půdou a velká část zemědělské půdy obdělávané zemědělskými podniky se pronajímá. Podle Eurostatu je největší podíl pronajaté půdy na Slovensku a v Česku. Podíl pronajaté půdy je nejvyšší v největších podnicích
 

VITAMINS 2006
Renata Šarjaková, 30. říjen 2006
VITAMINS 2006

VITAMINS 2006

Informace z jednání 6. mezinárodní konference " Vitamins - Health Ingredients Metabolism Analysis ", která se v měsíci září uskutečnila v na Univerzitě v Pardubicích, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.


Informace SZIF
Ing. Martin Odstrčil, 24. říjen 2006
Informace SZIF
Předpoklad vydávání rozhodnutí u hlavních dotačních titulů za rok 2006.

Kontrola vlastních krav
Renata Šarjaková, 18. říjen 2006
Kontrola vlastních krav

Každý kdo chce, si může najít a zkontrolovat " svou krávu"

Jak to udělat, aby se spotřebitele masných výrobků nenapálili z toho co vlastně nakupují. informuje tento článek s udáním cest jak zízkat potřebné informace k nákupu hovězího masa.


Boom kukuřice pro výrobu bioplynu
Renata Šarjaková, 27. září 2006
Boom kukuřice pro výrobu bioplynu
Pěstitelské plochy kukuřice pro výboru bioplynu v Německu se proti loňskému roku téměř zdvojnásobily.

Produkční kvóty a podvojné účetnictví
Renata Šarjaková, 27. září 2006
Produkční kvóty a podvojné účetnictví
Vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění upravuje mimo jiné i způsob účtování preferenčních limitů u podnikatelů účtujících v soustavě podvojného účetnictví.

Žádost o dotaci
Renata Šarjaková, 26. září 2006
Žádost o dotaci
Žádost o dotaci budou moci postižení drůbežáři podávat nejspíš jen do 15. října

Plány na zdanění řepkového oleje a bionafty
Renata Šarjaková, 25. září 2006
Plány na zdanění řepkového oleje a bionafty
Plány na zdanění řepkového oleje a bionafty ochromují trh
V polovině dubna byly ceny řepky na burze Euronext v Paříži opět mírně nižší. Dnes na základě informací z Německa tak spekulují na stabilní, možná i zvyšující se hladinu cen v době sklizně.