Agrární podpory a dotace pro rok 2007
Renata Šarjaková, 3. leden 2007
Agrární podpory a dotace pro rok 2007

Agrární podpory a dotace pro rok 2007

 


Zjednodušení postupu pro finanční dotaci z nového Evropského zemědělského fondu
Renata Šarjaková, 3. leden 2007
Zjednodušení postupu pro finanční dotaci z nového Evropského zemědělského fondu
Zjednodušení postupů a předkládaní žádostí o finanční dotace z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Zemědělec musí vyplnit 143 úředních formulářů
Renata Šarjaková, 3. leden 2007
Zemědělec musí vyplnit 143 úředních formulářů

Až 143 úředních formulářů musí zemědělec vyplnit

Podnikatelé v zemědělství musí na počátku roku 2007 vyplnit až 143 různých úředních formulářů.


Poskytnutí informací k Prohlášení o hygieně krmiv
Renata Šarjaková, 21. prosinec 2006
Poskytnutí informací k Prohlášení o hygieně krmiv

Žádost ÚKZÚZ

k poskytnutí informací o PROHLÁŠENÍ k plnění podmínek podle Nařízení č. 183/2005 o hygieně krmiv.


Zalesňování a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin
Renata Šarjaková, 18. prosinec 2006
Zalesňování a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin

Informace ohledně příjmu žádostí na „zalesňování a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin“


Evidence pozemků v LPIS - mimořádná aktualizace.
Renata Šarjaková, 13. prosinec 2006
Evidence pozemků v LPIS - mimořádná aktualizace.

Evidence pozemků v LPIS - mimořádná aktualizace.


Na etiketách s alkoholem již nebudou varovné nápisy
Renata Šarjaková, 4. prosinec 2006
Na etiketách s alkoholem již nebudou varovné nápisy
Evropa upustila od označování alkoholických nápojů etiketami s varovnými nápisy

Limity pesticidů na trhu v EU jsou překračovány
Renata Šarjaková, 4. prosinec 2006
Limity pesticidů na trhu v EU jsou překračovány
Limity pesticidů na trhu v EU jsou překračovány

Nízká sklizeň brambor v EU
Renata Šarjaková, 4. prosinec 2006
Nízká sklizeň brambor v EU
Nízká sklizeň brambor v EU

Poděkování účastníkům demonstrace
Renata Šarjaková, 4. prosinec 2006
Poděkování účastníkům demonstrace
Poděkování prezidenta Agrární komory ČR všem účastníkům demonstrace v Praze.