Renata Šarjaková, 5. únor 2008
Podpora českých potravin

Tisková konference Agrární, Potravinářské a Hospodářské komory 31.1.2008.

Akcí distribuce 500.000 ks letáků k podpoře českých potravin vrcholí dvouletý program k tomuto tématu.

Nejlepší řešení, jak podpořit české zemědělství = kupovat potraviny vyrobené ze surovin českých zemědělců.

Suroviny českých zemědělců jsou v průměru kvalitnější než ty zahraniční:

 • Jsou vyráběny ve větších šaržích než je tomu ve většině zemí EU
 • Jsou vyráběny ve větších farmách než mají ostatní země EU
 • Jsou vyráběny v režimu přísnějších norem než tomu je v zahraničí
 • Jsou vyráběny v režimu kontroly na nejvyšší úrovni
 • O jejich výrobě je větší přehled a jsou lépe kontrolovatelné
 • Na jejich výrobě se podílí vysoce kvalifikovaná pracovní síla
 • Při jejich výrobě se používá výrazně méně hnojiv a chemie

A hlavně – české potraviny nejsou anonymní, jsou dohledatelné.

Trvale se zvyšujícími dovozy se všech uvedených výhod zbavujeme:

 • Dovoz masa
  • leden – listopad   2007 … 11,14mld.Kč, z toho vepřové … 6,04mld.Kč
  • leden – listopad   2006 …   9,91mld.Kč,                        … 5,62mld.Kč
 • Dovoz másla
  • za stejné období 2007 … 1,233mld.Kč
  •                           2006 … 0,816mld.Kč
 • Dovoz sýrů a tvarohů
  • za stejné období 2007 … 4,445mld.Kč
  •                           2006 … 3,809mld.Kč

Spotřebou českých potravin nepodpoříme jenom domácí zemědělce, ale i zpracovatele a všechna navazující odvětví a hezkou kulturní krajinu.

Po vyhodnocení výsledků této akce se rozhodneme o dalším postupu.

Ing. Jan Veleba, prezident


Renata Šarjaková, 16. říjen 2007
Nabídka "Kapesního atlasu trav"

Nabídka metodické pomůcky „Kapesní atlas trav“

 

 

     Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“ je určena všem zemědělským subjektům věnujícím se zatravňování orné půdy, zakládání travních biopásů, ošetřování porostů luk a pastvin, pěstování trav na semeno, zemědělským subjektům hospodařícím v méně příznivých oblastech a také zahradnickým a stavebním firmám, které se zabývají zakládáním a ošetřováním travnatých ploch ve veřejné zeleni.

     Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost a úroveň poznání při určování jednotlivých druhů trav ve sterilním i fertilním stavu, včetně určení travních semen. Metodická pomůcka obsahuje 46 nejběžnějších druhů kulturních i plevelných trav zpracovaných ve formě praktického „Kapesního atlasu“ formátu A6 bez pevné hřbetní vazby umožňující rozevírání brožury do tvaru vějíře.

     Kapesní atlas trav lze objednat písemně (poštou, e-mailem, faxem): Agrostis Trávníky, s. r. o., Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov., tel/fax: 517 370 607, e-amil: agrostis@agrostis.cz, www.agrostis.cz

 


Renata Šarjaková, 22. leden 2007
Oznámení pro producenty kravského mléka

Dle sdělení paní Ing. Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí jsou finanční dávky za překročení referenční kvóty mléka posuzovány jako jiné sankce ze závazkových vztahů.

V důsledku toho lze tyto dávky uplatnit jako daňově uzatelný výdaj v základu daně z příjmů podle § 24 odst. 2 písmeno zi) v tom zdaňovacím období, ve kterém budou skutečně zaplaceny.

Zdroj: Zemědělský svaz ČR