Renata Šarjaková, 11. červen 2013
Země živitelka
ZEMĚ ŽIVITELKA 24. 8. - 29. 8. 200633. ročník - Rostlinná a živočišná výroba, krmiva, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, ochrana životního prostředí, služby pro zemědělství, agroturistika.

Renata Šarjaková, 11. červen 2013
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
27.-30.6. 2013 v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v ČR. Téměř 800 kusů zvířat. Prezentují se zde chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje.

Renata Šarjaková, 11. červen 2013
Žofínské fórum

154. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM, které se pod názvem "Regionální potraviny a služby, jejich kvalita.

Jaký mají vliv na turistický ruch v regionech?", uskuteční dne 24. června 2013 od 13:00 hodin ve Velkém sále paláce Žofín v Praze!