Renata Šarjaková, 1. září 2005
Portál www.mskis.cz

Regionální portál pro zemědělství a rozvoj venkova Moravskoslezského kraje www.mskis.cz zahajuje svůj provoz  k 1. září 2005. Chceme přispět k lepší informovanosti, proto prosíme Vás, návštěvníky a uživetele našeho nového portálu, o spolupráci a zásílání námětů informací,  které Vás  zajímají a o které se chcete podělit s ostatními.