Renata Šarjaková, 15. únor 2023
Vzdělávací publikace AK ČR vydané v roce 2022
 

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Pavel Hamouz,
Ph.D., Ing Josef Holec, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kazda, CSc.,
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Ing. Jiří Kunte, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Ing. Andrea Rychlá,
Ing. Luděk Tyšer, Ph.D., Mgr. Viktor Vrbovský, Dis., Ing. Petr Zábranský, Ph.D., 
Brukvovité meziplodiny
IBSN: 978-80-88351-23-8

Brožura ke stažení

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Příručka pro bezpečnou přepravu přípravků na ochranu rostlin
IBSN: 978-80-88351-26-9

Brožura ke stažení

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Čištění postřikovačů
IBSN: 978-80-88351-25-2

Brožura ke stažení

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Biočistící systémy zbytků vod znečištěných přípravky na farmách
IBSN: 978-80-88351-24-5

Brožura ke stažení

 

Renata Šarjaková, 24. leden 2023
AGRObase - magazín Agrární komory České republiky rok 2023

 


         
        číslo leden/2023 ke stažení
 
 

Renata Šarjaková, 20. leden 2023
Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP
 

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Webináře se budou konat od poloviny února do konce března online formou v MS Teams. Registrace bude zahájena nejpozději počátkem února na www.agronavigator.cz/kalendar-akci.

Registrovat se bude potřeba nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře, odkaz na připojení k webináři spolu s jednoduchým návodem bude zaslán na e-mail zadaný při registraci 1 pracovní den před konáním webináře.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství, kapacita webinářů je dostatečná s možností přidání dalšího termínu. Záznam z webináře společně s prezentacemi bude zveřejněn na webových stránkách MZe.