Renata Šarjaková, 16. říjen 2007
Nabídka "Kapesního atlasu trav"

Nabídka metodické pomůcky „Kapesní atlas trav“

 

 

     Metodická pomůcka „Kapesní atlas trav“ je určena všem zemědělským subjektům věnujícím se zatravňování orné půdy, zakládání travních biopásů, ošetřování porostů luk a pastvin, pěstování trav na semeno, zemědělským subjektům hospodařícím v méně příznivých oblastech a také zahradnickým a stavebním firmám, které se zabývají zakládáním a ošetřováním travnatých ploch ve veřejné zeleni.

     Publikace si klade za cíl zvýšit informovanost a úroveň poznání při určování jednotlivých druhů trav ve sterilním i fertilním stavu, včetně určení travních semen. Metodická pomůcka obsahuje 46 nejběžnějších druhů kulturních i plevelných trav zpracovaných ve formě praktického „Kapesního atlasu“ formátu A6 bez pevné hřbetní vazby umožňující rozevírání brožury do tvaru vějíře.

     Kapesní atlas trav lze objednat písemně (poštou, e-mailem, faxem): Agrostis Trávníky, s. r. o., Npor. Krále 16, 683 01 Rousínov., tel/fax: 517 370 607, e-amil: agrostis@agrostis.cz, www.agrostis.cz

 


Renata Šarjaková, 22. leden 2007
Oznámení pro producenty kravského mléka

Dle sdělení paní Ing. Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí jsou finanční dávky za překročení referenční kvóty mléka posuzovány jako jiné sankce ze závazkových vztahů.

V důsledku toho lze tyto dávky uplatnit jako daňově uzatelný výdaj v základu daně z příjmů podle § 24 odst. 2 písmeno zi) v tom zdaňovacím období, ve kterém budou skutečně zaplaceny.

Zdroj: Zemědělský svaz ČR


Renata Šarjaková, 12. leden 2007
Výstava fotografií

     Dne 10. ledna 2007 byla vernisáží zahájena výstava Vítkovsko ve fotografii. Autory vystavených fotografií jsou žáci Gymnázia ve Vítkově.      Vernisáž zahájila náměstkyně hejtmana paní Jaroslava Wenigerová a zpestřilo ji hudební vystoupení žáků Gymnázia ve Vítkově.

Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje