Renata Šarjaková, 9. červen 2020
Blíží se konec termínu pro podávání Jednotné žádosti 2020
V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost za rok 2020.

Renata Šarjaková, 22. květen 2020
Metodické a pracovní listy Živá zahrada

Metodické a pracovní listy Živá zahrada

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/csv/tps/1490946123359/1560516962458/1570628639841.pdf


Renata Šarjaková, 22. květen 2020
Ovocné stromy pro krajinu

Zajímavá publikace - Ovocné stromy pro krajinu

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/csv/tps/1490946123359/1571129977254.pdf