Renata Šarjaková, 7. červenec 2021
Půda nad zlato

Zatímco množství úrodné půdy a její kvalita stále klesá, roste počet lidí, které má uživit. Záleží hlavně na vlastnících půdy, zda tento poklad dokážeme v dobré kvalitě předat i našim potomkům. Dokument Ministerstva zemědělství ČR o pachtovních smlouvách Půda nad zlato Česká televize ČT2. Odkaz na video

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/


Renata Šarjaková, 7. červenec 2021
Finanční sbírka na pomoc obcím postiženým tornádem

AK ČR organizuje veřejnou finanční sbírku za účelem materiální pomoci obětem Mimořádné živelné události. Sbírka počíná dnem uveřejnění neadresného návrhu této smlouvy na webových stránkách AK ČR (www.akcr.cz) a končí 31.7.2021.

Více v sekci "Info".


Renata Šarjaková, 8. červen 2021
Certifikace

Certifikáty o očkování i po první dávce (a prodělání covidu či podstoupení testu) lze vygenerovat na webové stránce https://ocko.uzis.cz

Jde o certifikát uznávaný v celé EU (čímž není řečeno, že očkování je uznáno v celé EU).