Úvodní stranaVýzkum v praxiInformace z výzkumu
Výzva MZe ČR
František Mariánek, 3. červen 2016
Výzva MZe ČR
Výzva k podání registrace na externího odborného posuzovatele návrhů projektů ve veřejných soutěžích Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ

Plastické stelivo pro skot ze separované kejdy
Renata Šarjaková, 2. červen 2016
Plastické stelivo pro skot ze separované kejdy
Plastické stelivo pro skot ze separované kejdy

Poradenství
Renata Šarjaková, 2. červen 2016
Poradenství

Poradenství - Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha

poradenstvi@vuzv.cz

www.vuzv.cz

 


Hnůj krav požívajících antibiotika obsahuje dle vědců víc metanu

Výzkum ukazuje, jaký vliv má těžba dřeva na hydrologii krajiny
Renata Šarjaková, 16. květen 2016
Výzkum ukazuje, jaký vliv má těžba dřeva na hydrologii krajiny
Vliv těžby dřeva, případně dalších lesnických opatření na hydrologii lesa a krajiny je stále předmětem věděckého výzkumu, hospodářské politiky a společenských aktivit.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství
František Mariánek, 7. květen 2016
Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství
Sběr podkladů

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
František Mariánek, 4. květen 2016
Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 - 2022
Novým materiálem, kterým se bude řídit zemědělský výzkum v následujících letech, je Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Koncepce“).

Chemická kontrola škůdců
František Mariánek, 12. březen 2016
Chemická kontrola škůdců
Chemická kontrola škůdců v potravinách

Stabilizace a rozvoj funkcí lesa
František Mariánek, 5. březen 2016
Stabilizace a rozvoj funkcí lesa
Hlavním koordinátorem projektu je doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Seznam služeb
František Mariánek, 29. únor 2016
Seznam služeb
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi (2014 - 2017)
koordinátor: Ing. Jan Řezáč           

Úvodní stranaVýzkum v praxiInformace z výzkumu