Renata Šarjaková, 23. květen 2023
Zprávy z OECD: podpora mezinárodních konferencí a výzkumné spolupráce

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj zveřejnila výzvu „OECD Cooperative Research Programme“ pro podávání žádostí o podporu konferencí a výzkumných stipendií v roce 2024. Lhůta pro podání žádostí končí 10. září 2023.

 

 

V České republice působí 177 výzkumných pracovišť zabývajících se výzkumem v zemědělské a veterinární oblasti. V naprosté většině jde o soukromé domácí podniky. Z celkového počtu cca 2300 výzkumných pracovníků v této oblasti pracuje v podnikovém sektoru 17 %. Výsledky v zemědělském výzkumu uplatňovalo v předchozích letech 128 subjektů (z toho 34 z podnikatelského sektoru) a počet těchto výsledků byl (ve vztahu k úrovni podpor daného vědního oboru a počtu výzkumníků) nadprůměrný. Financování výzkumu v potřebném rozsahu je často náročné i pro velké zemědělské, potravinářské a lesnické podniky. I přes zřizování středisek kompetence a snahu rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnými ústavy a soukromým sektorem jsou předávání znalostí a vytváření vazeb mezi vědou a průmyslem nedostatečné. Program podpory mezinárodních konferencí a výzkumné spolupráce/stáží představuje proto vítanou příležitost rozvoje pro zájemce ve veřejném i soukromém sektoru.

Více informací naleznete na následujících odkazech níže.

Mgr. Radek Stránský (radek.stransky@mze.cz)
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe


Související odkazy

Fellowships awarded by the Co-operative Research Programme
Conferences sponsored by the Co-operative Research Programme

 

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 422
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář