Renata Šarjaková, 12. červenec 2021
Zlepšení prevence zoonotických chorob a produkce živočišné výroby pomocí nukleárních technologií

Na konci června proběhlo sympozium organizované ve spolupráci FAO a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), zaměřené na podpoření udržitelné živočišné výroby a na prevenci výskytu zoonotických chorob, které mají potenciál přenosu na člověka.

Toto sympozium poskytlo virtuální platformu pro více než 2000 mezinárodních odborníků ve veterinární medicíně, genetice a biochemii, kteří diskutovali o tématech, jako je připravenost a reakce na vypuknutí nákazy, pokroky ve vývoji vakcín proti chorobám zvířat a nejnovější biochemické nástroje ke zlepšení živočišné výroby, chovu a krmiv.

„Udržitelná živočišná výroba a systémy zdraví zvířat jsou zásadní pro dosažení „Four Betters“, lepší produkce, lepší výživy, lepšího životního prostředí a lepší kvality života,“ řekl generální ředitel FAO Qu Dongyu.

„Mandát IAEA na podporu jaderných technologií a jejich mírového využití je obzvláště důležitý ve zdravotnictví, potravinářství a zemědělství,“ uvedl generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi. Laboratoř živočišné výroby a zdraví IAEA/FAO, provedla v posledním desetiletí zásadní výzkumné a vývojové práce, aby pomohla zemím při řešení chorob zvířat a zoonóz, jako je ptačí chřipka, africký mor prasat, Zika nebo Ebola. Na základě těchto zkušeností zahájila IAEA v loňském roce iniciativu ZODIAC (Integrovaná akce proti zoonotickým chorobám) na podporu národních výzkumů při používání nukleárních a odvozených technologií pro včasnou detekci a kontrolu patogenů na rozhraní zvíře - člověk. Vzhledem k tomu, že se systémy živočišné výroby v mnoha částech světa stále více zintenzivňují, aby splňovaly požadavky na zvýšení produkce potravin živočišného původu, se sympozium zabývalo výzvami a potenciálními strategiemi pro kontrolu vznikajících a znovu se objevujících infekčních chorob.

Sympozium si také připomnělo deset let od úspěšné eradikace moru skotu - druhé virové choroby, která byla celosvětově poražena po likvidaci neštovic v roce 1980.

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe


Hodnocení => průměr 312
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář