Úvodní stranaVýzkum v praxi
Stabilizace a rozvoj funkcí lesa
František Mariánek, 5. březen 2016
Stabilizace a rozvoj funkcí lesa
Hlavním koordinátorem projektu je doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Seznam služeb
František Mariánek, 29. únor 2016
Seznam služeb
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi (2014 - 2017)
koordinátor: Ing. Jan Řezáč           

Informace z ÚZEI
František Mariánek, 27. únor 2016
Informace z ÚZEI
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství.

Registr poradců akreditovaných MZe
František Mariánek, 21. únor 2016
Registr poradců akreditovaných MZe
Registr poradců akreditovaných MZe je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR, jeho vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) jako správce registru a metodický a kontrolní orgán poradenství.

Orgány poradenského systému MZe
František Mariánek, 20. únor 2016
Orgány poradenského systému MZe
Orgány poradenského systému MZe

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)
František Mariánek, 14. únor 2016
Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)
Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) byla zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) v březnu roku 1994 nejprve jako součást Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Možnosti zvyšování obsahu mléčné bílkoviny
Renata Šarjaková, 7. únor 2016
Možnosti zvyšování obsahu mléčné bílkoviny
Leták - Možnosti zvyšování obsahu mléčné bílkoviny

Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova
František Mariánek, 6. únor 2016
Krajská informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova
Vedením Ministerstva zemědělství byl 7. 12. 2004 schválen materiál odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, upravující působnost Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS).

Institucionální podpora VaV
František Mariánek, 6. únor 2016
Institucionální podpora VaV
Institucionální podpora výzkumných organizací v oblasti zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje je určena k jejich dlouhodobému koncepčnímu rozvoji.

Výzkum, vzdělávání a poradenství
František Mariánek, 6. únor 2016
Výzkum, vzdělávání a poradenství
Ministerstvo zemědělství zodpovídá a koordinuje oblasti resortního výzkumu a vývoje, zemědělského poradenského systému a resortního vzdělávání

Úvodní stranaVýzkum v praxi