Úvodní stranaVýzkum v praxi
Publikační činnost AK ČR
Renata Šarjaková, 16. září 2020
Publikační činnost AK ČR

AK ČR zorganizovala pro zemědělce v posledních třech letech prostřednictvím své koordinační role v dotační politice Ministerstva zemědělství více jak stovku regionálních seminářů, poradenských konzultací. Navíc, v roce 2019 vydala přes desítku vzdělávacích publikací.


Přeštické černostrakaté prase
Renata Šarjaková, 11. prosinec 2019
Přeštické černostrakaté prase
Přeštické černostrakaté prase

Praktické možnosti ovlivnění obsahu mléčné bílkoviny
Renata Šarjaková, 30. říjen 2019
Praktické možnosti ovlivnění obsahu mléčné bílkoviny
Praktické možnosti ovlivnění obsahu mléčné bílkoviny

Orfeus a Dubáček jedou na Špicberky. Budou tam uchovávat své genetické zdroje
Renata Šarjaková, 25. říjen 2018
Orfeus a Dubáček jedou na Špicberky. Budou tam uchovávat své genetické zdroje

Česká republika vyslala zásilku 362 vzorků semen do Globálního úložiště genetických zdrojů rostlin na Špicberkách. Jde o semena původních českých zemědělských plodin, převážně obilí a zeleniny. ČR se dlouhodobě zapojuje do celosvětového úsilí bezpečně zálohovat genetické zdroje rostlin významných pro výživu a zemědělství


Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Renata Šarjaková, 4. říjen 2018
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Co nejzajímavějšího přináší lesnická věda


Výzkumný ústav rostlinné výroby
Renata Šarjaková, 4. říjen 2018
Výzkumný ústav rostlinné výroby

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

- zaměření poradenství, nabídka služeb


Ozimý hrách
Renata Šarjaková, 7. březen 2018
Ozimý hrách
Ozimý hrách - Enduro

Podpoření rozkladu poslizňových zbytků
Renata Šarjaková, 2. listopad 2017
Podpoření rozkladu poslizňových zbytků
Podpoření rozkladu posklizňových zbytků

Správná praxe při silážování kukuřice
Renata Šarjaková, 15. srpen 2017
Správná praxe při silážování kukuřice
Správná praxe při silážování kukuřice

Plodiny pro bioplyn
Renata Šarjaková, 13. říjen 2016
Plodiny pro bioplyn
Plodiny pro bioplyn

Úvodní stranaVýzkum v praxi