Jednoduché vysvětlení Standardů
agronavigator.cz , 30. listopad 2015
Jednoduché vysvětlení Standardů
Shrnutí podmínek stanovených Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy

Simulátor kontroly podmíněnosti
František Mariánek, 24. listopad 2015
Simulátor kontroly podmíněnosti
Registrovaní uživatelé na Portálu farmáře mají možnost prostřednictvím tzv. Simulátoru Kontroly podmíněnosti si sami ověřit možný dopad případných porušení požadavků podmíněnosti na výši požadovaných plateb.

Příručka hospodaření a BPOZ
František Mariánek, 25. říjen 2015
Příručka hospodaření a BPOZ
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU

Aktuálně k zahájení činnosti mladých zemědělců
František Mariánek, 24. říjen 2015
Aktuálně k zahájení činnosti mladých zemědělců
Základní informace k plnění podmínky minimální a maximální velikosti podniku v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Agroenvironmentální kroužky
František Mariánek, 26. září 2015
Agroenvironmentální kroužky

Agroenvironmentální kroužky - projekt Zemědělského svazu ČR


Kozmické ptačí louky
František Mariánek, 7. září 2015
Kozmické ptačí louky
Jedinečná ukázka skloubení šetrného hospodaření a ochrany přírody

Umistňování staveb v krajině
František Mariánek, 6. září 2015
Umistňování staveb v krajině
Zkušenosti s umisťováním staveb v krajině

Odborné konzultace
František Mariánek, 1. září 2015
Odborné konzultace
VÚRV,v.v.i. nabízí bezplatné poradenské služby formou konzultací

Protierozní opatření
František Mariánek, 8. srpen 2015
Protierozní opatření
Půdoochranné technologie

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku
František Mariánek, 2. srpen 2015
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku
A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR"