Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES
František Mariánek, 26. březen 2016
Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES
Následující odstavce přináší stručné a přehledné shrnutí podmínek jednotlivých standardů.

GAEC 3 a možné využití kompostu
František Mariánek, 5. březen 2016
GAEC 3 a možné využití kompostu
Organické složky půdy zlepšují strukturu půdy, zvyšují využitelnost hnojiv a v neposlední řadě příznivě ovlivňují vodní režim půdy.

Spuštěna mapová prohlížecí služba (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy
František Mariánek, 29. únor 2016
Spuštěna mapová prohlížecí služba (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým úřadem spustil novou mapovou prohlížecí službu (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy.

Nitrátová směrnice na Slovensku
Renata Šarjaková, 26. únor 2016
Nitrátová směrnice na Slovensku
Nitrátová směrnice na Slovensku

Publikace s podrobnějšími informacemi o invazní rostlině - bolševníku velkolepém (GAEC 7)
František Mariánek, 14. únor 2016
Publikace s podrobnějšími informacemi o invazní rostlině - bolševníku velkolepém (GAEC 7)
Oddělení ekologie invazí, Botanického ústavu Akademie věd ČR se zabývá biologií a ekologií invazivních druhů a také mnoha zavedených a naturalizovaných druhů.

Zelený úhor
František Mariánek, 8. únor 2016
Zelený úhor
Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb.

Kontroly podmíněnosti v roce 2016
František Mariánek, 7. únor 2016
Kontroly podmíněnosti v roce 2016
U podmínek kontrol podmíněnosti nedochází pro rok 2016 k mnoha změnám.

Kontroly podmíněnosti
František Mariánek, 6. únor 2016
Kontroly podmíněnosti
Ministerstvo zemědělství chystá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek kontrol podmíněnosti (Cross Compliance) přímých plateb.

Metodické listy prosinec 2015
agronavigator.cz , 12. prosinec 2015
Metodické listy prosinec 2015
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Metodické listy prosinec 2015
agronavigator.cz , 10. prosinec 2015
Metodické listy prosinec 2015
Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR