Přispěvovatel , 7. leden 2017
Pravidla kontrol podmíněnosti pro rok 2017 (Cross Compliance)
Ministerstvo zemědělství (MZe) na portále eAGRI zveřejnilo sadu dokumentů, ve kterých naleznete požadavky Kontroly podmíněnosti aktuální pro rok 2017.

 U každého kontrolovaného požadavku je uveden také způsob hodnocení případného porušení zjištěného při kontrole.

Doplnění tohoto stručného výčtu o konkrétní údaje, co bude požadováno při kontrole, a o příklady z praxe, bude uvedeno v příručce „Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017“, která je v současné době připravována.

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 206
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář