František Mariánek, 1. květen 2016
Legislativní požadavky na ochranu vod při zemědělském hospodaření
Při zemědělském hospodaření by měly být používány jen takové postupy, které neohrozí životní prostředí, zejména vodu, ovzduší a půdu.

 Za rizikové činnosti je možné považovat nejen samotné pěstování plodin a chov hospodářských zvířat, ale např. i skladování hnojiv, pohonných hmot či pesticidů.

Požadavky na zemědělské postupy z hlediska ochrany prostředí upravuje více předpisů. Navíc, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a metodické pokyny jsou čas od času novelizovány. Hlavním cílem úprav by mělo být, aby požadavky odpovídaly rozvoji nových technologií a aktuálním poznatkům výzkumu a nebyly tak v rozporu se současnou zemědělskou praxí. Rovněž je třeba průběžně synchronizovat různé předpisy, aby nebyly vzájemně v rozporu a v neposlední řadě udržovat soulad našich předpisů s legislativou Evropské unie.

 Autor : Ing. Josef Kořínek a VÚRV, v.v.i., Praha – Ruzyně


Přiložené dokumenty:
Prirucka ochrana vod VURV 151205.pdf

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 2514
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář