František Mariánek, 16. duben 2016
Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“
S účinností od 1. března 2016 je možné evidovat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) nový krajinný prvek – mokřad.

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 1846