František Mariánek, 1. červenec 2015
Odborné konzultace
Konzultační a informační služby KIS MSK
redakce KIS OK, 1. červen 2015

KIS MSK i  v roce 2015 nabízí konzultační a informační služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Regionální přenos informací prostřednictvím KIS pro rozvoj zemědělství a venkova." Můžete se tedy obracet na pracovníky Okresních agrárních komor v Bruntále, Frýdku - Místku a v Opavě, kteří poradí či předají Váš dotaz nebo přímo na odborníky z jednotlivých odborů, týmů a stanic, podle jejich zaměření a nabídky poradenských služeb.

Jak tedy jako zemědělec využiji podporu MZe? Jednoduše - stačí jen zavolat na Okresní agrární komoru nebo přímo kontaktovat vedoucího KIS MSK v Opavě. Nebo i jinak se obrátit s žádostí o radu (např. na konzultačních a informačních dnech pro praxi). Veškeré další záležitosti spojené s administrativou dotace již řeší jen KIS MSK. Pracovníci poskytující konzultace zdarma musí vést "Deník poskytnutých konzultací". V deníku se uvádí jméno tazatele,  kontakt (telefon či e-mail), forma a obsahové zaměření poskytnuté konzultace a časový rozsah konzultace (počet minut). Vaše údaje samozřejmě nebudou sloužit k žádnému jinému účelu, než k dokladování počtu poskytnutých konzultací pracovníky OAK a KIS MSK. Důležitým výstupem pro MZe i KIS MSK je zmapování zpětné vazby pro MZe ČR.

 


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 1901
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář