František Mariánek, 2. červenec 2015
Metodická příručka
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/kontroly-podminenosti/uzivatelske-prirucky/metodicka-prirucka-pruvodce-zemedelce.html

Pro letošní rok je připravena příručka určená zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem. Obsahem příručky jsou podrobnější informace k aktuálním podmínkám Kontroly podmíněnosti. Příručka bude poskytnuta také v tištěné formě zemědělské veřejnosti prostřednictvím Regionálních odborů SZIF.


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 2042
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář