František Mariánek, 7. červen 2015
Zlepšení přírody a krajiny
Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013. Příjem žádostí začal

 

 

2.6.2015 začala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přijímat žádosti na projekty se zaměřením na zlepšení přírody a krajiny. V poslední, 66. výzvě z končícího Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno pro žadatele celkem 200 mil. Kč.

Tyto prostředky dokázalo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR v dobíhajícím období OPŽP 2007-2013 najít díky každodenní intenzivní práci se stovkami ještě rozpracovaných projektů, které je nutné pro zdárné proplacení dotací dokončit do konce letošního roku. Ministerstvo a Fond se snaží využít každé euro z fondů EU, které se uvolní poté, co někteří žadatelé sami odstupují od realizace projektu, např. proto, že nejsou schopni dodržet lhůtu realizace.

„Vyhlášená výzva je poslední šancí pro žadatele v končícím programovém období, kteří se svými projekty neuspěli v předchozích výzvách, protože nesplnili například formální náležitosti apod. Nyní mají příležitost své žádosti doplnit či opravit a požádat znovu o dotaci. Zároveň pokračujeme v nastaveném tempu a finančním řízení dobíhajícího OPŽP 2007–2013, tak aby se nám podařilo dočerpat prostředky, které v programu ještě zbývají. Před necelým týdnem jsem podepsal realizaci více než 2300 projektů v hodnotě přes 5 miliard korun, proto věřím, že díky tomu i této výzvě se nám podaří zachránit všechny prostředky končícího programu a do Bruselu tak nebudeme muset vracet ani euro,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

66. výzva je určena pro žadatele s projekty, jež podporují biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny a prevenci sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a také hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod.

Příjem žádostí o dotaci začal 2. června, a skončí 19. června 2015. Vzhledem ke krátké době na podání žádostí, bude možné některé vybrané přílohy doručit na Státní fond životního prostředí ČR až měsíc po ukončení příjmu žádostí.

„Uvědomujeme si krátký čas, který zbývá na realizaci projektů, proto volíme i tuto formu administrace žádostí,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „naším úkolem pak bude projekty ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR vyhodnotit a na přelomu července a srpna už budou žadatelé znát výsledky.“

Žádost musí zájemci o dotaci doručit na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR do 16 hodin posledního dne výzvy. Pokud pošlou žádost poštou, je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Podrobnosti o 66. výzvě najdete na této adrese.

Zdroj: MŽP ČR, www.mzp.cz


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 2020
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář