František Mariánek, 8. červenec 2009
Ovce a kozy musí být elektronicky identifikovány od 1.1.2010

Výtah ze ZPRÁVY KOMISE RADĚ o provádění elektronické identifikace ovcí a koz - Zaznamenávání individuálních kódů zvířat zaručuje dohledatelnost v rámci potravinového řetězce, neboť poskytuje jasné vazby na historii každého jednotlivého zvířete. V několika projektech se zkoušelo čtení kódů před porážkou a po porážce; ukázalo se, že v obou případech je čtení proveditelné.

Odhad nákladů pro 27 členských států závisí na počtu malých přežvýkavců, kteří mají být označeni elektronickými identifikátory, a na počtu hospodářství, která mají být vybavena elektronickými čtecími zařízeními a vybavením pro zpracování údajů. Vedle cen používaného vybavení (např. 1–2 EUR za elektronický identifikátor, od méně než 200 EUR za ruční čtecí zařízení, od 1 000 EUR za statická čtecí zařízení) budou celkové náklady záviset na tom, jak členské státy využijí několik odchylek v nařízení (ES) č. 21/2004 a na procentu malých hospodářství (např. malochovy), která jsou schopna ohlašovat individuální kódy zvířat po jejich manuálním čtení.

Výpočty provedené několika členskými státy a také Společným výzkumným střediskem Komise ukázaly, že náklady na čtecí zařízení a vybavení pro zpracování údajů představují podstatnou část celkových ročních nákladů. Postupné zavádění elektronické identifikace, začínající v prvním kroku označováním elektronickými značkami a pokračující ve druhém kroku propojením informací o přesunu s individuálními kódy zvířat, by během zaváděcího období ušetřilo výdaje.

Manuální zaznamenávání individuálních kódů zvířat u početných stád ovcí a koz by vyžadovalo vysoké výdaje na lidskou práci a automatické systémy čtení mohou přispět k usnadnění takového úsilí. Elektronická identifikace jako základní součást systému individuální dohledatelnosti nejen snižuje rizika, ale může také přinést užitek ve formě zvýšení účinnosti například v oblastech řízení hospodářského podniku, chovu zvířat, úředních kontrol a bezpečnosti potravin. Víceúčelové využití systémů elektronické identifikace je důležitou pobídkou pro zemědělské odvětví malých přežvýkavců i pro odvětví související, a proto ulehčuje provádění. V obecném přijímání a účinném zavádění elektronické identifikace tudíž hrají klíčovou úlohu výhody, které tento systém přináší přímo zemědělským podnikům.

 

Celá zpráva v čj v příloze

zdroj: Evropská komise


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 220
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář