Úvodní stranaZprávyObnovitelné zdroje
SRN přechází na zelenou elektřinu
Renata Šarjaková, 28. listopad 2005
SRN přechází na zelenou elektřinu
Německo pokrývá nyní elektřinu z obnovitelných zdrojů energie (OZE) z 9,3 %, biopalivo tvoří 1,6 % celkové spotřeby. V roce 2010 to bude 12,5 a 5,75 %. Ambiciózní plán však zní: Do roku 2030 bude elektřina z OZE pokrývat téměř 50 % a v roce 2050 to bude již téměř 70 %.

Topinambury - surovina pro výrobu inulinu, fruktózy a etanolu
Renata Šarjaková, 14. listopad 2005
Topinambury - surovina pro výrobu inulinu, fruktózy a etanolu
Topinambury obsahující inulin jsou jednou z obnovitelných surovin, kterým se v současné době věnuje značná pozornost vzhledem k možnosti získávat z nich látky vhodné pro výrobu fruktózy a následně i etanolu.

Setkání ministrů energetiky a životního prostředí
Renata Šarjaková, 4. listopad 2005
Setkání ministrů energetiky a životního prostředí

1. listopadu začalo ve Velké Británii dvoudenní setkání ministrů energetiky a životního prostředí z dvaceti zemí. Konference se má zaměřit především na omezení klimatických změn. Nástrojem k tomuto cíli však nemají být mezinárodní dohody, ale nové technologie.


Výzkum možností využití oxidu uhličitého v USA
Renata Šarjaková, 4. listopad 2005
Výzkum možností využití oxidu uhličitého v USA
V USA probíhá výzkum možností zachycení, resp. uložení již vyprodukovaného oxidu uhličitého v solných ložiscích v hloubi oceánu, vytěžených ložiscích plynu a ropy v oceánech a netěžitelných uhelných slojích.

Využití biomasy v ČR
Renata Šarjaková, 4. listopad 2005
Využití biomasy v ČR
Široké využití biomasy je v České republice nejlevnější cestou, jak zvýšit využití obnovitelných zdrojů (OZE), jelikož potenciál cenově dostupného nového využití jiných obnovitelných zdrojů je značně omezený.

Strategie využití biopaliv v ČR
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Strategie využití biopaliv v ČR

podaná Ministerstvem průmyslu a obchodu schválila vláda na svém zasedání dne 12. 10 2005 a zároveň schválila program podpory biopaliv.


Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn
Renata Šarjaková, 24. říjen 2005
Předpoklady hospodárného provozu zařízení na bioplyn
Oblasti využití bioplynových zařízení se v současné době omezují ještě na zemědělskou a komunální oblast s přednostním úkolem - co nejefektivněji zhodnotit biogenní zbytkové látky ze zemědělství a potravinářského průmyslu. Výlučné získávání energie z energe-tických rostlin a ochrana vod hrají ještě podřadnou úlohu.

Program podpory výroby biopaliv
Renata Šarjaková, 19. říjen 2005
Program podpory výroby biopaliv

v návaznosti na implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES"

 


Úvodní stranaZprávyObnovitelné zdroje