Renata Šarjaková, 14. červen 2022
Metodika výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení

Metodika výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení

Neexistence metodiky pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení si vyžádala úpravu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

V Úředním věstníku EU vyšlo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/759 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, pokud jde o metodiku výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení a dálkové chlazení.

Vydáno: 18. 5. 2022
Účinné od: 7. 6. 2022

Příloha VII směrnice (EU) 2018/2001 poskytuje metodiku pro výpočet množství energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k vytápění, neupravuje však způsob výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení.

Neexistence metodiky v uvedené příloze pro výpočet energie z obnovitelných zdrojů z tepelných čerpadel používaných k chlazení brání odvětví chlazení přispívat k celkovému cíli Unie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů stanovenému v článku 3 směrnice (EU) 2018/2001, což členským státům ztěžuje situaci, zvláště těm s vysokým podílem energie využívané pro chlazení na své spotřebě energie, aby splnily cíl pro vytápění a chlazení a cíle pro dálkové vytápění a chlazení podle článků 23 a 24 uvedené směrnice.

Komise proto v příloze VII směrnice (EU) 2018/2001 zavedal metodiku výpočtu množství energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení, včetně dálkového chlazení. Metodika je nezbytná k zajištění toho, aby se podíl energie z obnovitelných zdrojů využité pro chlazení vypočítával harmonizovaným způsobem ve všech členských státech a aby bylo umožněno spolehlivé srovnání všech systémů chlazení, pokud jde o jejich schopnost využívat pro chlazení energii z obnovitelných zdrojů.

 

 


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 148
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář