Renata Šarjaková, 25. srpen 2015
Tisková zpráva Celní zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY

ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

  Náměstí Sv. Čecha 8

702 00 OSTRAVA

 

Kontrola skladů s řepkovým olejem

 

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj zahájil v rámci spolupráce s Českou inspekcí životního prostředí společné kontrolní akce zaměřené na obchodování s řepkovými oleji, především kontroly meziskladů a překladišť.

 

Řepkový olej lze získat z řepkových semen lisováním, extrakcí či kombinací obou metod. Produktem těchto postupů je surový olej, který je však pro potřeby lidské výživy nevhodný. Lze jej nicméně využít jako vstupní surovinu do dalších průmyslových odvětví, jako do potravinářského průmyslu, kde je dále upravován na jedlý olej vhodný pro humánní spotřebu nebo jako surovina do zpracovatelského průmyslu, tedy zejména do výroby bio substitutů klasických pohonných hmot.

V konečném důsledku tedy lze na základě výrobních procesů (lisování, extrakce, rafinace atd.) oddělit předmětné oleje na surové, technické, sloužící jako vstupní surovina k dalšímu zpracování a oleje jedlé. Tomu také odpovídá struktura jejich sazebního zařazení.

Pokud řepkový olej není použit pro pohon motoru, příp. pro výrobu tepla, nelze tento olej zatížit spotřební daní, a proto obchodování s touto komoditou podlého pouze DPH, popř. jiným daním.

 

V rámci provádění šetření ve vztahu k obchodování s touto komoditou, zejména jeho dovozům a zpětným vývozům z Polské republiky do České republiky, byly pracovníky odborů Dohledů a Daní identifikovány stáčírny, kde dochází k přečerpávání dovezených řepkových olejů z cisterny na cisternu. Dále bylo zjištěno, že po přečerpání jsou tyto oleje následně zpět vyvezeny do Polské republiky.

Pracovníkům Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj se nepodařilo prokázat, že jsou tyto řepkové oleje použity pro pohon motoru či výrobu tepla. Pokud dochází k nezákonné činnosti v daňové oblasti, tak pouze u DPH.

 

Řepkové oleje se stávají pravděpodobně zájmovou komoditou pro osoby či organizované skupiny osob, kterými je toto zboží zneužíváno k různým formám protiprávního jednání, primárně však především k řetězovým obchodům cíleným k neodvádění DPH.

 

Na základě těchto zjištění Celní úřad pro Moravskoslezský kraj bude provádět monitoring lokalit nakládání s řepkovým olejem a bude spolupracovat s ČIŽP a Finančním úřadem a ve vztahu k partnerům z Polské republiky bude probíhat výměna informací přes Společné komunikační pracoviště na Chotěbuzi.

 

Oblast s řepkovým olejem, jeho dovozy a jiné obchodní operace, bude i nadále odpovídajícím způsobem sledována a vyhodnocována, zejména ve změně k jeho konečnému použití, a tím související případné vyměření spotřební daně.

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 24. 8. 2015

 

 

por. Ing. Pavla Zdobnická

tisková mluvčí

 Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

tel. : 596 270 307

mobil: 602 507 852

e-mail :  p.zdobnicka@cs.mfcr.cz

 

 


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 233
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář