Úvodní stranaZprávyVodní hospodáství
Závazná pravidla
Renata Šarjaková, 14. únor 2007
Závazná pravidla

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití.


Aktualizace strategie
Renata Šarjaková, 14. únor 2007
Aktualizace strategie

Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod.


Metodický pokyn pro žadatele
Renata Šarjaková, 14. únor 2007
Metodický pokyn pro žadatele

Metodický pokyn pro žadatele o podporu dle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití.


EK navrhla novou směrnici k ochraně vod
Renata Šarjaková, 25. červenec 2006
EK navrhla novou směrnici k ochraně vod
Nová směrnice má lépe chránit vodní toky, jezera a rovněž moře u břehů Evropské unie před znečištěním nebezpečnými látkami ze zemědělství, průmyslu či skládek odpadu.

Přírodní způsoby čištění povrchových a odpadních vod
Renata Šarjaková, 29. květen 2006
Přírodní způsoby čištění povrchových a odpadních vod
Nová publikace, jejímž úkolem je seznámení odborné veřejnosti se základními způsoby uspořádání jednotlivých přírodních způsobů čištění.

10,5 mld. Kč na opatření proti záplavám
Renata Šarjaková, 12. květen 2006
10,5 mld. Kč na opatření proti záplavám
Náklady na navrhovaná protipovodňová opatření pro příští roky si podle ministerstva zemědělství vyžádají zhruba 10,5 miliardy korun. Ze seznamu těchto opatření se budou podle efektivnosti vybírat akce pro druhou etapu programu prevence před povodněmi na léta 2007 až 2010.

Letošní ekologické veletrhy v Brně
Renata Šarjaková, 14. duben 2006
Letošní ekologické veletrhy v Brně
Od 23. do 25. května 2006 se na brněnském výstavišti uskuteční mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE společně s veletrhem ENVIBRNO.

Bude za 20 let dostatek vody? Prognóza
Renata Šarjaková, 20. březen 2006
Bude za 20 let dostatek vody? Prognóza
Do dvaceti let prý bude lidstvo čelit krizi v oblasti vodních zdrojů. Přestože jde o obnovitelný zdroj, kterého má naše planeta stálé stejné množství, bude pro lidi vzácnější a nepochybně stále dražší. Za dvě desetiletí bude již většina světového obyvatelstva žít v zemích, jejichž zásoby vody budou velmi malé. Ve třetině případů bude stav téměř katastrofální.

Nová směrnice o jakosti vod ke koupání
Renata Šarjaková, 17. březen 2006
Nová směrnice o jakosti vod ke koupání
Evropský parlament schválil 18. ledna 2006 novelu směrnice o jakosti vod ke koupání. Kvalita přírodních koupališť – hlavně jezer, řek a mořského pobřeží – se tak bude posuzovat přísněji, neboť nová legislativa v souladu s novými vědeckými poznatky zavádí tvrdší kritéria.

EU bude mít společný protipovodňový plán
Renata Šarjaková, 14. březen 2006
EU bude mít společný protipovodňový plán
Evropská komise na svém jednání 18. 1. 2006 navrhla vytvoření speciální směrnice, která by měla vést k lepší prevenci před katastrofálními povodněmi. Takzvaný evropský protipovodňový plán členským zemím EU ukládá, aby důkladně zmapovaly své říční toky a mořská pobřeží, kde hrozí případné zvýšení hladin.

Úvodní stranaZprávyVodní hospodáství