Úvodní stranaZprávyVodní hospodáství
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR
Renata Šarjaková, 9. listopad 2018
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR

Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích. Modrá zpráva je významná vodohospodářská ročenka, kterou společně připravuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí již 20 let. 


Vodovody a kanalizace České republiky
Renata Šarjaková, 6. listopad 2018
Vodovody a kanalizace České republiky
Vodovody a kanalizace

O příspěvek na rybníky měly obce enormní zájem. Ministerstvo zemědělství pro ně chce zajistit další peníze
Renata Šarjaková, 25. říjen 2018
O příspěvek na rybníky měly obce enormní zájem. Ministerstvo zemědělství pro ně chce zajistit další peníze

Ministerský program na rekonstrukci, odbahnění a obnovu obecních rybníků měl u obcí velký úspěch. V poslední výzvě, vyhlášené letos 27. srpna, přišlo od obcí 219 žádostí v celkové výši 668 milionů korun.


Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy
Renata Šarjaková, 23. říjen 2018
Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy

Ochrana úrody při extrémním suchu i půdy před erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž pořízením pomůže pěstitelům Ministerstvo zemědělství. Právě začalo přijímat žádosti o příspěvek na jejich vybudování, celkem má v této fázi připraveno na závlahy dotaci 100 milionů korun.


Program 129 310 - II. výzva MZe k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129310
Renata Šarjaková, 23. říjen 2018
Program 129 310 - II. výzva MZe k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129310 "Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy - II. etapa"

(dale jen "program 129 310"). Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) vyhlašuje prostřednictvím Odboru vody v krajině a odstraňovaní povodňových škod Výzvu pro podávání žadosti o poskytnutí podpory v rámci programu 129 310.


Ministerstvo zemědělství odstartovalo čtvrtou etapu protipovodňových opatření. Dá na ně 4,6 miliardy korun
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Ministerstvo zemědělství odstartovalo čtvrtou etapu protipovodňových opatření. Dá na ně 4,6 miliardy korun

Ministr zemědělství Miroslav Toman podepsal pravidla programu Podpora prevence před povodněmi IV. Do roku 2024 tak vzniknou protipovodňová opatření, zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem, s celkovým příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 4,6 miliardy korun. Program navazuje na třetí etapu prevence před povodněmi z let 2014-2019.


Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy
Renata Šarjaková, 18. říjen 2018
Klíčové vodárenské systémy v ČR nutně potřebují strategické investice a plán systémové obnovy

Asociace vlastníků vodárenské infrastruktury a Ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit zastaralé vodárenské systémy. Asociace připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20 let (2020–2039) pro 10 vodohospodářských soustav ČR. Celková potřeba finančních zdrojů na obnovu přivaděčů vodárenských soustav za období 20 let bude přibližně 15 až 20 miliard korun.


Voda v krajině“ naplnila posluchárnu Fakulty sociálních studií v Brně 12. 10. 2018

Ministr Toman na jednání komise VODA-SUCHO: Musíme zvážit změny v Generelu, potřebujeme lokality pro stavbu vodních nádrží
Renata Šarjaková, 27. září 2018
Ministr Toman na jednání komise VODA-SUCHO: Musíme zvážit změny v Generelu, potřebujeme lokality pro stavbu vodních nádrží

Budování nových přehradních nádrží, jejich posílení přivedením dalších přítoků, vzájemné propojení vodárenských soustav, ale i stavby a rekonstrukce stovek rybníků či zavlažovacích soustav. To jsou některé z plánů Ministerstva zemědělství (MZe) na ochranu ČR před suchem a nedostatkem vody, které se uskuteční v příštích 15 letech.


Státní pozemkový úřad se dlouhodobě zapojuje do boje se suchem
Renata Šarjaková, 24. září 2018
Státní pozemkový úřad se dlouhodobě zapojuje do boje se suchem
V rámci pozemkových úprav Státní pozemkový úřad doposud zrealizoval vodohospodářská opatření na ploše cca 558 ha a protierozní opatření na přibližně 771 ha.

Úvodní stranaZprávyVodní hospodáství