Úvodní stranaZprávyVodní hospodáství
Ztráty vody ve vodohospodářské síti se snížily na polovinu, detaily o každé obci najdou lidé v nové aplikaci MZe
Renata Šarjaková, 2. květen 2018
Ztráty vody ve vodohospodářské síti se snížily na polovinu, detaily o každé obci najdou lidé v nové aplikaci MZe
Ministerstvo zemědělství dnes spustilo aplikaci k vyhledávání informací o vodovodech a kanalizacích (VAK) a zejména o cenách za vodné a stočné.

Webová prezentace dat VaK
Renata Šarjaková, 2. květen 2018
Webová prezentace dat VaK
Ministerstvo zemědělství zpracovalo interaktivní report z dat obdržených od provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu za rok 2016.

Vodovody a kanalizace České republiky
Renata Šarjaková, 28. listopad 2017
Vodovody a kanalizace České republiky
Vodovody a kanalizace České republiky 2016

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR
Renata Šarjaková, 10. říjen 2017
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR

Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích. Modrá zpráva je významná vodohospodářská ročenka, kterou společně připravuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí již 20 let. 


Modrá zpráva: delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, peníze na prevenci před povodněmi
Renata Šarjaková, 22. srpen 2017
Modrá zpráva: delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, peníze na prevenci před povodněmi

Modrá zpráva: delší vodovodní i kanalizační síť, více čistíren odpadních vod, peníze na prevenci před povodněmi


Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod
Renata Šarjaková, 21. únor 2017
Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2017 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb..


Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030
Renata Šarjaková, 13. únor 2017
Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

Posláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy – povodněmi a suchem.


Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2016
Renata Šarjaková, 16. listopad 2016
Záznamy z jednání KPOV a RSV KPOV v roce 2016
Záznamy, prezentace a pracovní verze projednávaných dokumentů z jednání Komise pro plánování v oblasti vod a pracovních výborů Komise pro plánování v oblasti vod z roku 2016.

Vodovody a kanalizace České republiky
Renata Šarjaková, 16. listopad 2016
Vodovody a kanalizace České republiky
Vodovody a kanalizace České republiky 2015

Vláda schválila novelu vodního zákona, bez poplatků
Renata Šarjaková, 14. říjen 2016
Vláda schválila novelu vodního zákona, bez poplatků

Úvodní stranaZprávyVodní hospodáství