Renata Šarjaková, 27. září 2022
FAO - Od dat ke kapkám: Optimalizace využití vody klíčové pro zemědělsko-potravinářské systémy

Na jednání na ministerské úrovni „Řešme vodu, abychom nakrmili svět: Udržitelné využívání vody pro světové potravinové zabezpečení pro všechny", která se uskutečnila na okraj 77. zasedání Valného shromáždění OSN, upozornil generální ředitel FAO na globálně zvyšující se podíl zavlažované půdy v posledním desetiletí.

 

 

To přináší vyšší zemědělské výnosy, ale také zvýšený tlak na vodní zdroje a vyšší potřebu efektivního využívání vody. Klimatické změny v podobě častých extrémních such ještě více podtrhly důležitost hledání řešení.

FAO spolupracuje se svými členy a partnery na hledání řešení pro zlepšení využívání vody. Kromě projektů souvisejících s modernizačními plány rozsáhlých zavlažovacích schémat pro odolnější a produktivnější zemědělství, poskytuje FAO také technickou podporu pro udržitelnou vodohospodářskou politiku a investice do infrastruktury a výzkumu. Do budoucnosti je navíc kladen větší důraz na sběr dat a monitorování úspěšností projektů, což je klíčem ke sdílení informací. Na jednání byla zmíněna důležitost financování vědy a výzkumu. Jednou z probíhajících iniciativ je například program WaPOR v Africe a na Blízkém východě, v jehož rámci je využíváno satelitního dálkového snímání k detailnějšímu zaznamenávání spotřeby vody a výnosů. Na jeho podporu oznámila nizozemská ministryně investici 5 milionů dolarů s cílem zpřístupnit potraviny a pitnou vodu všem před konáním Konference OSN o vodě 2023, kterou bude pořádat Nizozemsko a Tádžikistán.

(FAO online 22/09/2022)

 

Ing. Michal Kulík za využití vstupů Petry Proškové (stážistka)

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 721
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář