Renata Šarjaková, 21. červenec 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2022

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. červenci 2022

 

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 28. týdnu na území ČR celkově mírně podnormální. V povodí střední Vltavy byla hladina silně nadnormální a v povodí Otavy byla hladina mírně nadnormální. Ohře a Ploučnice, Stěnavy, Osoblahy, Bečvy, dolní Moravy a oblasti soutoku Moravy a Dyje. Vydatnost pramenů na území ČR byla v 28. týdnu celkově silně podnormální. Silně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí Otavy a mírně nadnormální vydatnost v povodí Dyje. Mimořádně podnormální vydatnost byla v povodí dolní Ohře, Ploučnice na většině severní Moravy a v povodí dolní Moravy. Na zbylém území byla vydatnost silně podnormální.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v červnu mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v převážné části jihočeských pánví (2A, 2C, 2D), v části permokarbonu středních a západních Čech (8A, 8B), moravského terciéru (3C) a cenomanu severočeské křídy (6C). Silně nadnormální byla hladina v části cenomanu severočeské křídy (6B), který má výrazně víceletý režim. Oproti předcházejícímu měsíci se zlepšil pouze stav části moravského terciéru (3B). Opět se výrazně zvýšil podíl objektů s mimořádně podnormální (28 %) hladinou, snížil se naopak především podíl objektů s normální (30 %) a silně nadnormální (1 %) hladinou. Větší část objektů opět zaznamenala stagnaci až mírný pokles hladiny (72 %), k vzestupu nebo velkému vzestupu vůbec nedošlo (0 %). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny na celém území. Vzestup nebo velký vzestup zaznamenala pouze 4 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 53 % objektů.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo pozvolna klesaly. V porovnání s dlouhodobými červencovými normály se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 85 % Qm, průměrné a mírně nadprůměrné průtoky se ještě vyskytovaly v povodí horní a střední Vltavy. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve všech hlavních povodích mírně zhoršila, přičemž podíl profilů s indikací hydrologického sucha dosahoval téměř 1/3 z celkového počtu. Nejvíce "suchých" profilů v uplynulém týdnu zaznamenalo povodí dolního Labe a Ohře (65 %), povodí Moravy po Dyji (45 %) a povodí Odry (35 %). V ostatních povodích se jejich počet pohyboval mezi 15 a 25 %.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 75–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.


Přílohy

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 20. 7. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 7. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. červenci 2022- ke stažení

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 7. 7. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 7. 7. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 29. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 29. 6. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červnu 2022  - ke stažení

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 22. 6. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 15. 6. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 15. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 8. 6. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 8. 6. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. červnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 1. 6. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 1. 6. 2022 (PDF)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 343
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář