Renata Šarjaková, 24. květen 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2022

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. květnu 2022

 

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 19. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu nedošlo k výraznější změně stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu a u 3 % objektů výrazněji klesala. Ke zhoršení stavu nedošlo v žádném povodí. Vydatnost pramenů byla v tomto týdnu celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti příliš nezměnil.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně klesaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 20 do 60 % průměru, ojediněle u menších toků, které odvodňují nejvyšší horské oblasti, se vyskytovaly i průměrné hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu zhoršila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 18. 5. 2022 (PDF)
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 18. 5. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 11. květnu 2022 - ke stažení

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 11. 5. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 11. 5. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 4. květnu 2022 - ke stažení
Přílohy

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 4. 5. 2022 (PDF
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 4. 5. 2022 (PDF)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 307
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář