Renata Šarjaková, 10. květen 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2022

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 4. květnu 2022

 

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 17. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo vzhledem k dlouhodobým statistikám k mírnému zlepšení stavu podzemní vody. Hladina však ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu, ale u 2 % objektů výrazněji rostla. Vydatnost pramenů převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení, u 4 % objektů se zmenšovala výrazněji. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti příliš nezměnil.

Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne setrvalé, případně slabě až mírně rozkolísané. Na tocích odvodňujících hřebenové oblasti hor s dostatkem sněhu docházelo především ve druhé polovině týdne opět ke kolísání hladin
v důsledku tání sněhové pokrývky. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky i nadále podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 65 % a pouze ojediněle průměrné (některé horské toky a toky zasažené výraznější srážkovou činností). Z hlediska hydrologického sucha se situace v průběhu minulého týdne téměř neměnila, stav sucha setrvávat pouze na několika vodních tocích.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Za měsíc duben bylo z vodních nádrží nadlepšeno 8,3 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2022 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 53,3 mil. m3.

Během dubna došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 97,2 mil. m3, od začátku roku 2022 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno tedy 407,4 mil. m3.


Přílohy

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 4. 5. 2022 (PDF
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 4. 5. 2022 (PDF)

 

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 27. dubnu 2022

Přílohy

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 27. 4. 2022  (PDF
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 27. 4. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 20. dubnu 2022 - ke stažení

Přílohy

    Informační zpráva o hydrologické situaci k 20. 4. 2022  (PDF
    Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 4. 2022 (PDF)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 301
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář