Renata Šarjaková, 24. březen 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů v roce 2022
Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 23. březnu 2022

 

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na většině území ČR silně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo ke zhoršení stavu podzemní vody. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu. Ke zlepšení došlo pouze v povodí horní Berounky a to z mírně podnormálního na normální.

Vydatnost pramenů na území ČR byla celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav vydatnosti zhoršil. Vydatnost pramenů se převážně mírně zmenšovala, u 15 % pramenů se však zmenšovala výrazně.

Hladina podzemní vody v hlubokých vrtech byla v únoru mimořádně podnormální v severočeské křídě (skupina hg rajonů 4), v části jihočeských pánví (2A) a permokarbonu středních a západních Čech (8B). Oproti předcházejícímu měsíci se stav hlubokých zvodní celkově mírně zlepšil, a to konkrétně stav části jihočeských pánví (2D), podkrušnohorských pánví (1A), permokarbonu východních Čech (9A) a cenomanu východočeské křídy (7A). Zhoršil se pouze stav části moravského terciéru (3C). V meziročním porovnání se stejným měsícem minulého roku se zhoršil stav hladiny ve východních Čechách (část křídy a permokarbonu) a na Moravě (část terciéru), a také stav severočeské křídy (4), zlepšil se naopak stav části permokarbonu východních Čech (9A) a především stav části podkrušnohorských pánví (1A). Vzestup nebo velký vzestup zaznamenalo 14 % objektů, naopak pokles nebo velký pokles zaznamenalo 30 % objektů.

Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly nebo byly setrvalé. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % průměru, ojediněle pod nádržemi se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila. Hydrologické sucho (Q355d) se na tocích i nadále téměř nevyskytuje, avšak na cca 30 % hlásných profilů mají průtoky hodnotu nižší než 25 % průměru. Nejvíce se takto nízké průtoky vyskytují v povodí Moravy po Dyji (2/3 hlásných profilů v povodí).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Informační zpráva o hydrologické situaci k 23. 3. 2022 (PDF
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. březnu 2022  - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 16. 3. 2022 (PDF - ke stažení
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 16. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. březnu 2022  - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 9. 3. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 9. 3. 2022 (PDF)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. březnu 2022 - ke stažení

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 3. 2022 (PDF)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 3. 2022 (PDF)


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 298
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář