Úvodní stranaZprávyLesnictví a myslivost
Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lesích a provozu myslivosti
Renata Šarjaková, 10. leden 2020
Aktuální informace o finanční podpoře hospodaření v lesích a provozu myslivosti
Hospodaření v lese a provoz myslivosti jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství finančně podporovány prostřednictvím níže uvedených ekonomických nástrojů.

Informace k dokladům s uvedenou hmotností dříví
Renata Šarjaková, 19. prosinec 2019
Informace k dokladům s uvedenou hmotností dříví

Ministerstvo zemědělství vydává níže uvedenou informaci ke způsobu odvození objemu dříví z údaje o jeho hmotnosti pro potřeby sestavení žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.


Rajonizace lesů kvůli kůrovci se rozšiřuje do dalších oblastí České republiky
Renata Šarjaková, 11. prosinec 2019
Rajonizace lesů kvůli kůrovci se rozšiřuje do dalších oblastí České republiky
Ministerstvo zemědělství (MZe) opět rozšířilo počet území mimořádně zasažených kůrovcem v České republice.

Pomoc pro vlastníky lesů postižených kůrovcovou kalamitou: Ministerstvo zemědělství jim dá 2,5 miliardy korun na nové zalesnění a péči o lesy
Renata Šarjaková, 2. prosinec 2019
Pomoc pro vlastníky lesů postižených kůrovcovou kalamitou: Ministerstvo zemědělství jim dá 2,5 miliardy korun na nové zalesnění a péči o lesy

Celkem 2,5 miliardy korun dostanou letos a v příštím roce od Ministerstva zemědělství (MZe) nestátní vlastníci lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Peníze jim umožní zalesnit holiny, pečovat o les, zajistit jeho druhovou pestrost i ochranu před škůdci. Žádosti o podporu se začínají přijímat.


Informační kanály k příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Renata Šarjaková, 20. listopad 2019
Informační kanály k příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Pro dotazy žadatelů o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích Ministerstvo zemědělství zveřejňuje informační kanály k tomuto dotačnímu programu.


Stanovisko k případům více odborných lesních hospodářů
Renata Šarjaková, 20. listopad 2019
Stanovisko k případům více odborných lesních hospodářů
Formulářová aplikace (modul) pro žadatele umožňuje vyplnit údaje pro požadované potvrzení pouze za jednoho odborného lesního hospodáře.

Modul pro žadatele - verze pro přípravu žádosti před zahájením příjmu žádostí
Renata Šarjaková, 11. listopad 2019
Modul pro žadatele - verze pro přípravu žádosti před zahájením příjmu žádostí
Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích mají žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele.

Chceš zástřelné?
Renata Šarjaková, 31. říjen 2019
Chceš zástřelné?

Důležité informace k poskytování finančních příspěvků za ulovení prasete divokého podle NV č. 30/2014 Sb., o poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.


Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Renata Šarjaková, 24. říjen 2019
Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Po projednání zásad dotačního programu v poradě vedení MZe dne 16. října 2019 zveřejňujeme jejich finální podobu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku se základními informacemi k dotačnímu programu (včetně vzoru formuláře žádosti).

Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Renata Šarjaková, 23. říjen 2019
Pravidla finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
Po projednání zásad dotačního programu v poradě vedení MZe dne 16. října 2019 zveřejňujeme jejich finální podobu (před stanovením termínu příjmu žádostí) a příručku se základními informacemi k dotačnímu programu (včetně vzoru formuláře žádosti).

Úvodní stranaZprávyLesnictví a myslivost