Úvodní stranaZprávyLesnictví a myslivost
Vyhodnocení Národního lesnického programu II
Renata Šarjaková, 12. duben 2019
Vyhodnocení Národního lesnického programu II

Dokument k plnění jednotlivých opatření od doby schválení NLP vládou (2008) včetně kvantitativních ukazatelů.


Při zvládání kalamity v lesích bude Česká republika ještě intenzivněji spolupracovat se zahraničím
Renata Šarjaková, 8. duben 2019
Při zvládání kalamity v lesích bude Česká republika ještě intenzivněji spolupracovat se zahraničím

Zvýšení druhové a prostorové rozmanitosti lesů, účinný monitoring výskytu škodlivých činitelů a rychlé reakce při kalamitě jsou správné kroky při zvládání škod v lesích působených hmyzími škůdci, vichřicemi, či požáry. V Praze se na tom shodli odborníci diskuzního fóra Jak odpovědět na poškození lesů v Evropě, kterého se zúčastnil i ministr zemědělství Miroslav Toman.


Myslivost: Přehled vydaných pověření k organizování zkoušek
Renata Šarjaková, 3. duben 2019
Myslivost: Přehled vydaných pověření k organizování zkoušek

Přehled vydaných pověření k organizování "zkoušek" podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů k 1. 4. 2019.


Začíná nová etapa boje s kůrovcem
Renata Šarjaková, 3. duben 2019
Začíná nová etapa boje s kůrovcem
V republice vzniknou dvě zóny, veškeré síly se zaměří na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce

Informace o posuzování skládek dřeva
Renata Šarjaková, 2. duben 2019
Informace o posuzování skládek dřeva

Z důvodu množících se dotazů publikujeme opětovně

Informace o posuzování skládek dřeva


Vzdělávací kurz pro odborné lesní hospodáře 2019
Renata Šarjaková, 29. březen 2019
Vzdělávací kurz pro odborné lesní hospodáře 2019

Termíny:
17.4.2019 8:00 – 16:00 - Olomouc

24.4.2019 8:00 – 16:00 - Písek


NEKRMBROUKA.CZ - Jak chránit lesy v době kůrovcové kalamity
Renata Šarjaková, 26. březen 2019
NEKRMBROUKA.CZ - Jak chránit lesy v době kůrovcové kalamity
Kalamitní situace v českých lesích je svým rozsahem nejhorší v naší historii. Zasáhla či ohrožuje plošně celé území naší republiky.

Vyšší odborné myslivecké zkoušky 2019
Renata Šarjaková, 13. březen 2019
Vyšší odborné myslivecké zkoušky 2019

Ministerstvo zemědělství v souladu s § 58 odst. 2 písm. l) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, vypisuje termín vyšších odborných mysliveckých zkoušek.


Ministerstvo zemědělství radí, jak správně obnovit les po kůrovcové kalamitě
Renata Šarjaková, 13. únor 2019
Ministerstvo zemědělství radí, jak správně obnovit les po kůrovcové kalamitě

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů zveřejnilo již druhou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě.


Evropští ministři jednali o Společné zemědělské politice po roce 2020 a společném postupu proti kůrovcové kalamitě v evropských lesích 18. 12. 2018
Renata Šarjaková, 31. leden 2019
Evropští ministři jednali o Společné zemědělské politice po roce 2020 a společném postupu proti kůrovcové kalamitě v evropských lesích 18. 12. 2018

Ministři zemědělství EU vyhodnotili na Radě ministrů zemědělství a rybářství v Bruselu dosavadní pokrok ve vyjednávání společné zemědělské politiky a vyzvali ke společnému postupu při řešení kalamitní situace v lesích EU.


Úvodní stranaZprávyLesnictví a myslivost