Renata Šarjaková, 27. září 2022
Zásady příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu po dodatku č. 1

 Ministerstvo zemědělství zveřejňuje platné znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (ze dne 3. 2. 2022), po dodatku č. 1 (ze dne 8. 9. 2022).

 

 

Zásady obou podprogramů (Tn pro vlastníky NESTÁTNÍCH lesů, Ts pro případ STÁTNÍCH lesů) jsou dodatkem č. 1 z 8. 9. 2022 upraveny s platností provedených změn zpětně k 3. 2. 2022. Změny byly provedeny především u požadavků druhově pestřejší obnovy lesního porostu, využívání potenciálu přirozené obnovy a šetrnějšího způsobu soustřeďování dříví.

V příloze tohoto článku jsou zveřejněny zásady obou podprogramů s barevným zvýrazněním změn zavedených dodatkem č. 1. V souvisejících odkazech je uveden odkaz na původní znění zásad (před 1. dodatkem) s obecnými informacemi k programu, které zůstaly nezměněny.


Přílohy

Zásady po 1. dodatku pro NESTÁTNÍ lesy (PDF, 245 KB)
Zásady po 1. dodatku pro STÁTNÍ lesy (PDF, 228 KB)

Související odkazy

Odkaz na zásady pro NESTÁTNÍ lesy před 1. dodatkem
Odkaz na zásady pro STÁTNÍ lesy před 1. dodatkem

 

 

Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 300
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář