Renata Šarjaková, 11. červen 2019
Lesnictví - 2018

Publikace Lesnictví podává souhrnnou informaci o lesnické činnosti v České republice.

Publikace je členěna do tří částí: data za rok 2018, časové řady a ekonomika, které obsahují i grafickou přílohu. Uvedeny jsou základní údaje o lesnické činnosti za Českou republiku celkem, tj. po dopočtech. Data za lesnictví pochází ze zpracovaných výkazů Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Les 8-01, který předkládají ekonomické subjekty zapsané v Registru ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 a více osob s převažující činností lesnictví (CZ-NACE 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů. Některá data jsou publikována jak v krajském členění, tak i ve struktuře podnikatelských subjektů (státní, soukromé, obecní). Zařazení subjektů podléhá příslušným klasifikacím a číselníkům (např. CZ-NUTS, právní forma, druh vlastnictví). Subjekty mohou v průběhu času změnit např. druh vlastnictví, což má vliv na jejich zařazení do struktury podnikatelských subjektů (změna v zařazení). Do publikace jsou zařazeny Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2012 – 2017, data za rok 2016 byla revidována.

Úvod
Word
Metodické vysvětlivky

1. Lesnictví v roce 2018
Tab. 1.1 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti
Tab. 1.2 Bilance holin
Tab. 1.3 Nahodilá těžba dřeva
Tab. 1.4 Dodávky dříví
Tab. 1.5 Zalesňování, přirozená obnova a těžba dřeva podle dřevin
Tab. 1.6 Doplňující údaje
Tab. 1.7 Zalesňování a přirozená obnova dle krajů
Tab. 1.8 Těžba dřeva dle krajů
Tab. 1.9 Doplňující údaje dle krajů
Graf 01 Zalesňování jehličnatými dřevinami v roce 2018
Graf 02 Zalesňování listnatými dřevinami v roce 2018
Graf 03 Těžba jehličnatého dřeva podle dřevin v roce 2018
Graf 04 Těžba listnatého dřeva podle dřevin v roce 2018
Graf 05 Zalesňování dle krajů v roce 2018
Graf 06 Těžba dřeva dle krajů v roce 2018

2. Časové řady
Tab. 2.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
Tab. 2.2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – přepočtený
Tab. 2.3 Průměrná hrubá měsíční mzda (zaměstnance – fyz. os.)
Tab. 2.4 Průměrná hrubá měsíční mzda manuálně pracujících (zaměstnance – fyz. os.)
Tab. 2.5 Lesní pozemky dle typu hospodařícího subjektu
Tab. 2.6 Zalesňování
Tab. 2.7 Zalesňování a přirozená obnova – jehličnaté dřeviny
Tab. 2.8 Zalesňování a přirozená obnova – listnaté dřeviny
Tab. 2.9 Těžba dřeva – jehličnaté dřeviny
Tab. 2.10 Těžba dřeva – listnaté dřeviny
Tab. 2.11 Nahodilá těžba dřeva
Tab. 2.12 Dodávky jehličnatého dříví
Tab. 2.13 Dodávky listnatého dříví
Tab. 2.14 Bilance holin
Graf 07 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti
Graf 08 Dodávky dříví v roce 2010
Graf 09 Dodávky dříví v roce 2018
Graf 10 Zalesňování
Graf 11 Těžba dřeva
Graf 12 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva
Graf 13 Nezpracovaná nahodilá těžba dřeva
Graf 14 Probírky a prořezávky
Graf 15 Škody způsobené zvěří

3. Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2012 - 2017
Metodické vysvětlivky
Tab. 3.1 Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2012 – 2017 (v mil. Kč)
Graf 16 Struktura produkce lesnického odvětví v roce 2017
Graf 17 Struktura mezispotřeby lesnického odvětví v roce 2017

Informace ze dne 31.5.2019 ke stažení


Hodnocení 1 | 2 | 3 | 4 | 5 => průměr 301
K článku nebyl zatím napsán žádný komentář