Konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy

Konference k 10 letům Monitoringu eroze zemědělské půdy


Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů - obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti
Renata Šarjaková, 8. listopad 2022
Využití automatizace k transformaci zemědělsko-potravinářských systémů - obavy ze ztráty pracovních míst a nerovnosti

Podle nově zveřejněné zprávy FAO hraje podstatnou roli při zefektivňování výroby potravin automatizace zemědělství. Tato publikace popisuje, jakým způsobem může automatizace zemědělsko-potravinářských systémů přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje, a nabízí tvůrcům politik doporučení, jak maximalizovat přínosy a naopak minimalizovat rizika.


Chov prasat 2023 – Co přinese budoucnost?
Renata Šarjaková, 25. říjen 2022
Chov prasat 2023 – Co přinese budoucnost?

Svaz chovatelů prasat, z.s.pořádá konferenci pro chovatele prasat s mezinárodní účatí.


Brožura Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami
Renata Šarjaková, 11. říjen 2022
Brožura Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami

Jedním z nejdůležitějších partnerů Celostátní sítě pro venkov jsou místní akční skupiny. Na národní i regionální úrovni se realizuje ve spolupráci s tímto partnerem celá řada akcí a aktivit. Některé z nejzajímavějších příkladů představuje brožura „Celostátní síť pro venkov představuje spolupráci s místními akčními skupinami… aneb kde evropské dotační prostředky v regionech pomáhají“.


Zdravá výživa a testování obsahu chemikálií v odpadech z živočišné výroby – zprávy z OECD
Renata Šarjaková, 6. říjen 2022
Zdravá výživa a testování obsahu chemikálií v odpadech z živočišné výroby – zprávy z OECD

V červnu 2022 vydalo OECD dokument věnující se sledování chemických látek v odpadech z živočišné výroby, v červenci pak byla vydána publikace zabývající se doporučeními v oblasti zdravého životního stylu a stravování.


Publikace „Doing agricultural business in Ukraine“
Renata Šarjaková, 6. říjen 2022
Publikace „Doing agricultural business in Ukraine“

Ukrajina je jedním z předních světových vývozců zemědělských produktů. Geografická poloha, klimatické podmínky a půdní vlastnosti vytvářejí velmi příznivé podmínky pro rostlinnou produkci.


Pozvánka na seminář ke Světovému dni výživy 2022
Renata Šarjaková, 4. říjen 2022
Pozvánka na seminář ke Světovému dni výživy 2022

Datum a místo:  25.10.2022  10:00 – 12:30, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1


XXVII. SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY
Renata Šarjaková, 4. říjen 2022
XXVII. SEMINÁŘ ROSTLINNÉ VÝROBY

Termín a místo konání: dne 19. 10. 2022, v COURTYARD BY MARRIOTT PRAGUE CITY, Lucemburská 46, 130 00 Prague 3


XXVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Renata Šarjaková, 4. říjen 2022
XXVII. KONFERENCE O KRMIVECH A VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Termín a místo konání: dne 18. 10. 2022, v COURTYARD BY MARRIOTT PRAGUE CITY, Lucemburská 46, 130 00 Prague 3


Časopis Rybníkářství 2022
Renata Šarjaková, 30. září 2022
Časopis Rybníkářství 2022

Časopis Rybníkářství 2022