Metodika pro praxi: OCHRANA OBILNIN PROTI VIROVÝM CHOROBÁM
Renata Šarjaková, 29. leden 2018
Metodika pro praxi: OCHRANA OBILNIN PROTI VIROVÝM CHOROBÁM

METODIKA PRO PRAXI, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., 2017


Příručka pro faremní a řemeslné zpracování mléka
Renata Šarjaková, 11. prosinec 2017
Příručka pro faremní a řemeslné zpracování mléka

Praktická pomůcka pro provozovatele faremních mlékáren a sektor řemeslného zpracování mléka v České republice.


Zpráva o měření emisí amoniaku z chovů prasat (České Budějovice 2017)
Renata Šarjaková, 27. listopad 2017
Zpráva o měření emisí amoniaku z chovů prasat (České Budějovice 2017)

Realizace a vyhodnocení měření emisí amoniaku z chovů prasat, tzn. provedení autorizovaného měření emisí amoniaku u všech dobytčích kategorií prasat nezávisle na počtu chovaných kusů v daném zařízení, ale s ohledem na váhové kategorie jednotlivých chovaných zvířat za standardních provozních podmínek.


Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT
Renata Šarjaková, 27. listopad 2017
Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT
Publikace pro zemědělce a odbornou veřejnost.

XX. konference k pozemkovým úpravám: Nástroj ochrany a zhodnocení půdy jako výrobního prostředku zemědělce
Renata Šarjaková, 15. listopad 2017
XX. konference k pozemkovým úpravám: Nástroj ochrany a zhodnocení půdy jako výrobního prostředku zemědělce

Ve dnech 4. - 5. října 2017 proběhla v Olomouci XX. konference zaměřená na pozemkové úpravy. Tento ročník byl připraven s podtitulem „Nástroj ochrany a zhodnocení půdy jako výrobního prostředku zemědělce“.


Učíme se v jiných krajích
Renata Šarjaková, 14. listopad 2017
Učíme se v jiných krajích

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje si Vás spolu s Místní akční skupinou Hranicko dovolujeme pozvat na exkurzi

Učíme se v jiných krajích

Termín: 21. listopadu 2017


Přehled zemědělských a lesnických škol a oborů
Renata Šarjaková, 13. listopad 2017
Přehled zemědělských a lesnických škol a oborů

Přehled zemědělských a lesnických škol a oborů


Prezentace k nitrátové směrnici
Renata Šarjaková, 2. říjen 2017
Prezentace k nitrátové směrnici

Prezentace ze seminářů k Nitrátové směrnici, které proběhly v září 2017 v Moravskoslezském kraji

Přednášející: Ing. Lubomír Smrček