Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP
Renata Šarjaková, 20. leden 2023
Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.


Konference Živá krajina - zdravá půda
Renata Šarjaková, 20. leden 2023
Konference Živá krajina - zdravá půda

Konference Živá krajina - zdravá půda


Publikace OECD - „Inovace na venkově“ a „Ekologická stopa potravinových systémů“
Renata Šarjaková, 11. leden 2023
Publikace OECD - „Inovace na venkově“ a „Ekologická stopa potravinových systémů“

V září 2022 vydalo OECD dokument věnující se posilování inovací ve venkovských oblastech, ve stejném měsíci pak byl OECD zveřejněn dokument zabývající se otázkou environmentálních dopadů potravinových řetězců.


Odborný seminář na téma: Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin
Renata Šarjaková, 6. leden 2023
Odborný seminář na téma: Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Seminář se bude konat dne 22.2.2023, 10:00 – 14:00 prostřednictvím platformy MS Teams.


Školení ke Společné zemědělské politice 2023–⁠2027
Renata Šarjaková, 21. prosinec 2022
Školení ke Společné zemědělské politice 2023–⁠2027

Zveřejňujeme prezentace a záznam ze školení (webináře), které proběhly 12. a 19. 12. 2022.


Časopis Rybníkářství 2022
Renata Šarjaková, 21. prosinec 2022
Časopis Rybníkářství 2022

Časopis Rybníkářství 2022


Tradiční seminář pro pracovníky laboratoří
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Tradiční seminář pro pracovníky laboratoří

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a Odborná sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv si Vás tímto dovolují pozvat na tradiční,
výroční SEMINÁŘ PRO LABORATORNÍ PRACOVNÍKY


Informace FAO - „Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“
Renata Šarjaková, 29. listopad 2022
Informace FAO - „Geografie obchodu s potravinami a zemědělskými produkty“

Podle nově zveřejněné interaktivní studie FAO hraje mezinárodní obchod zásadní roli v našem každodenním životě.


Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky

Celkem 22 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství v příštích třech letech v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025 ZEMĚ. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na možnosti efektivního využití zemědělských vstupů týkající se snížení spotřeby pesticidů i hnojiv a na opatření, která přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Na výzkum poskytne MZe více než 251 milionů korun.


Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence
Renata Šarjaková, 22. listopad 2022
Světový týden antimikrobiální osvěty upozorňuje na problém antimikrobiální rezistence

Světový týden antimikrobiální osvěty, který byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v termínu od 14. do 20. listopadu, se věnuje riziku antimikrobiální rezistence (AMR). Navíc je 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. Antimikrobiální rezistence se týká nás všech, představuje hrozbu pro lidi, zvířata, rostliny i životní prostředí. Proto letošní téma, navržené WHO pro Světový týden antimikrobiální osvěty, vyzývá ke spolupráci napříč odvětvími s cílem zachovat účinnost těchto kriticky důležitých léčiv.